Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc110 (18 / maig / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits – 235, ff. 1r-23r

Publicació de la fitxa: 2014-11-10
Darrera modificació: 2020-12-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Astrologia – Llibres – Papa – Profetisme – Traduccions

Llocs / territoris

Territoris:València (regne)
Localitats:Peníscola (Baix Maestrat)

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits
Signatura:235, ff. 1r-23r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:30 juny 1423
Lloc:Peníscola (Baix Maestrat)

Llengua

Llatí

Contingut

Regest

Inventari post mortem de la biblioteca privada de Benet XIII, conservada a Peníscola i heretada per Climent VIII (Gil Sánchez-Muñoz).
Persones relacionades
1. Benet XIII d'Avinyó (c. 1328 – 1423) - posseïdor de llibres
2. Gil Sánchez-Muñoz (1370 – 1446) - posseïdor de llibres

Text

Transcripció:"Inventarium librorum in studio repertorum et quorumdam que (!) dominus cardinalis sancti Laurentii retinebat" (títol).
Llibres
P 454. Hermes Trismegist, Llibre d'Hermes en judicis
Text:"Item, quidam liber in vulgari de astrologia et quedam prophetie. Incipit <in prima plana> «En nom de Déu» et finit in eadem <plana> «e com sabràs»".
Observacions:Núm. P 454 a Perarnau-Serrano 1987, corresponent al núm. Pc 420 de Jullien-Monfrin 1991. Aquests darrers consideraren que no es pot distingir si l'obra és en català o en occità, però ens sembla que aquesta prevenció és sobrera, atès que (1) a la biblioteca papal no hi ha obres en occità (ibid., vol. 2, pp. 929-930) i (2) la identificació que en proposem (vegeu fitxa de l'obra) vincula l'obra, i potser el mateix volum, amb un testimoni de la biblioteca del rei, inventariada el 1410, a Barcelona, ciutat on el papa Luna residí durant els anys 1409-1415.
No apareix als inventaris de c. 1415-1423 (projecte d'ordenació), 1423 (biblioteca general) i 1429 (confiscació) de la biblioteca papal de Peníscola.
Potser és el mateix volum que havia posseït abans Martí I l'Humà (1356 – 1410), segons l'inventari dels llibres cedits a Margarida de Prades (1387 - c. 1388 – 1429), a Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 2326 – Inventari, Notarial – 13 setembre 1410, núm. 18.

Observacions

Part privada de la biblioteca de Benet XIII, que s'integrà a la biblioteca papal. El que restava d'aquesta última, després de les dispersions i de la liquidació parcial que se'n féu a la mort el papa, fou donat per Martí V al cardenal Pere de Foix (1429), amb la qual col·lecció fundà més endavant la biblioteca del Col·legi de Foix de la Universitat de Tolosa (1457). Les restes d'aquesta darrera foren adquirides per Colbert (1680-1683), la col·lecció del qual ingressà a la Biblioteca del rei de França el 1732.

Aquest inventari dels llibres de l'estudi de Benet XIII recull 492 volums conservats al mateix estudi i (6-VII-1423) 39 més que el cardenal de San Lorenzo in Lucina (Ximeno Dahe) tenia en préstec, i que restituí el 7 de gener de 1424. L'inventari conté també molts volums de filosofia natural, medicina, agricultura, etc., tots en llatí. El volum 454 apareix llistat al final de l'epígraf que agrupa els de medicina.

Altres inventaris de la biblioteca de Peníscola:
* Faucon (1886 i 1887), La librairie des papes d'Avignon ..., vol. 2, pp. 43-150 (projecte d'ordenació, c. 1415-1423)
* Barcelona - BC - Manuscrits – 233, ff. 1r-130r – Inventari, Notarial – 1423 (biblioteca general, 1423)
* Barcelona - BC - Manuscrits – 229, ff. 19r-38r – Inventari, Notarial – 25 agost 1429 (confiscació, 1429)

Aquest ms. correspon al núm. 56 de l'inventari de la biblioteca Sánchez Muñoz de 1484.

Bibliografia

Edicions:Perarnau i Espelt - Serrano i Calderó (1987), "Els inventaris de la biblioteca ...", pp. 185-226, núm. P (a la p. 217)
Jullien de Pommerol - Monfrin (1991), La bibliothèque pontificale à ..., vol. 2, pp. 625-702, núm. Pc
Catàlegs:Martí de Barcelona (1922-1923), "La Biblioteca papal a Penyíscola ...", p. 336 (descripció del ms.)
Perarnau i Espelt - Serrano i Calderó (1987), "Els inventaris de la biblioteca ...", pp. 11-14 (descripció del ms.)
Jullien de Pommerol - Monfrin (1991), La bibliothèque pontificale à ..., vol. 1, pp. 89-90 (descripció del ms.)
Citacions:Serrano i Calderó (1988), "La biblioteca papal de Peníscola ..."