Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc116 (21 / juny / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits – 229, ff. 19r-38r

Publicació de la fitxa: 2014-12-06
Darrera modificació: 2020-12-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Astrologia – Cardenal – Llibres – Papa

Llocs / territoris

Territoris:València (regne)
Localitats:Peníscola (Baix Maestrat)

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits
Signatura:229, ff. 19r-38r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:25 agost 1429
Lloc:Peníscola (Baix Maestrat)

Llengua

Llatí

Contingut

Regest

Inventari de la biblioteca que havia estat de Benet XIII, fet per ordre del cardenal Pere de Foix, legat de Martí V, el qual la confiscà després de l'abdicació de Climent VIII (Gil Sánchez-Muñoz). Hi quedaven menys de la meitat dels llibres que hi havia el 1423, a la mort del papa Luna.
Persones relacionades
1. Benet XIII d'Avinyó (c. 1328 – 1423) - posseïdor de llibres
2. Gil Sánchez-Muñoz (1370 – 1446) - posseïdor de llibres
3. Pere de Foix, el Vell (1386 – 1464) - posseïdor de llibres

Text

Transcripció:"Libri sequentes erant in castro Paniscole post renuntiationem domini Aegidii Sanctii Munionis, nunc Maioricensis episcopi, de quibus omnibus fuerunt tradite claves domino cardinali de Fuxo, apostolice Sedis legato" (títol).
Llibres
M 232. Joan de Peguera, Kalendarium novum generale
Text:"Item, unus liber in quo est Qualendarium novum generale, istoriatum et postillatum utiliter pro eclesiis, medicis, agricultoribus et marineriis, copertus de coreo rubeo imprimtato. Et incipit in quinto folleo «si placet», et finit <in eodem> «et equacio»".
Observacions:Núm. 232 a Martí de Barcelona 1922-1923 (f. 27v del ms.), i núm. M 232 a Perarnau - Serrano 1987 (núm. Fa 225 a Jullien - Monfrin 1991).
Correspon al núm. S 1078 (núm. Pb 1043 a Jullien - Monfrin 1991) de l'inventari post mortem de Barcelona - BC - Manuscrits – 233, ff. 1r-130r – Inventari, Notarial – 1423. No apareix als inventaris de c. 1415-1423 (projecte d'ordenació) i 1423 (biblioteca privada).
És l'actual ms. París - BnF - Manuscrits: Lat. - 7300B.

Observacions

Biblioteca papal iniciada per Joan XXII (1316-1334) a Avinyó, en gran part traslladada a Peníscola per Benet XIII (1415). El que en restava, després de les dispersions i de la liquidació parcial que se'n féu a la mort el papa (menys de la meitat), fou donat per Martí V al cardenal Pere de Foix (1429), amb la qual col·lecció fundà més endavant la biblioteca del Col·legi de Foix de la Universitat de Tolosa (1457). Les restes d'aquesta darrera foren adquirides per Colbert (1680-1683), la col·lecció del qual ingressà a la Biblioteca del rei de França el 1732.

Inventaris precedents de la biblioteca de Peníscola:
* Faucon (1886 i 1887), La librairie des papes d'Avignon ..., vol. 2, pp. 43-150 (projecte d'ordenació, c. 1415-1423)
* Barcelona - BC - Manuscrits – 233, ff. 1r-130r – Inventari, Notarial – 1423 (biblioteca general, 1423)
* Barcelona - BC - Manuscrits – 235, ff. 1r-23r – Inventari, Notarial – 30 juny 1423 (biblioteca privada, 1423)

Aquest ms. correspon al núm. 101 de l'inventari de la biblioteca Sánchez Muñoz de 1484.

Bibliografia

Edicions:Martí de Barcelona (1922-1923), "La Biblioteca papal a Penyíscola ..."
Jullien de Pommerol - Monfrin (1991), La bibliothèque pontificale à ..., vol. 2, pp. 703-744, núm. Fa
Catàlegs:Martí de Barcelona (1922-1923), "La Biblioteca papal a Penyíscola ...", pp. 334-335 (descripció del ms.)
Jullien de Pommerol - Monfrin (1991), La bibliothèque pontificale à ..., vol. 1, p. 88 (descripció del ms.)
Catàleg online de la BC
Citacions:Perarnau i Espelt - Serrano i Calderó (1987), "Els inventaris de la biblioteca ..."
Serrano i Calderó (1988), "La biblioteca papal de Peníscola ..."