Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc123 (27 / setembre / 2020)

Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris anònims ***-***)

Publicació de la fitxa: 2015-02-28
Darrera modificació: 2015-02-28
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Ciutadà – Literatura – Llibres – Medicina – Traduccions – Vic

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada
Signatura:ACF-*** (inventaris anònims ***-***)

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1341
Lloc:Vic

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Jaume Pau, ciutadà de Vic.
Persones relacionades
1. Jaume Pau (m. 1341) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
Junyent § 234. Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat, Traductor: Berenguer Sarriera
Text:“Item, unum romancium in papiro scriptum, cum postibus coopertis cum albadina blancha, quod incipit in rubrica vermilea posita in prima carta quarti folii: «De trobar doctrina e de conèxer cantar si són dançes o sirventeschs», etc. Et finit in rubrica vermilea: «Acabat és lo libre de Regiment de sanitat»”.
Observacions:Corregim errors evidents en la transcripció de Junyent 1943 ("danges").
L'expressió «romancium» fa referència a la llengua en què és escrit el volum i no al gènere de l'obra que conté al principi, que sembla un text doctrinal sobre poesia trobadoresca. Batllori 1947 expressà els seus dubtes sobre si el text en català era només el primer i sobre si l'èxplicit català de l'obra que tancava el volum corresponia al Regiment de sanitat d'Arnau de Vilanova, del qual en tot cas havia de ser una rúbrica afegida al final. Amb el coneixement actual de les obres en circulació durant aquell període, la identificació és pràcticament segura. D'altra banda, no és concebible un colofó en català en una obra llatina, i menys amb el perfil del volum i del posseïdor.

Observacions

Biblioteca de *** volums, en català i ***.
No consta notari ni signatura a Junyent 1943.

Bibliografia

Edicions:Junyent (1943), "Repertorio de noticias sobre ...", núm. 36 i 234 (només llibres en català)
Citacions:Batllori (1947), "Notícia preliminar: les obres ...", pp. 54-55