Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc13 (18 / abril / 2021)

Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Protocols notarials – 301/109?, 5-III-1530

Publicació de la fitxa: 2012-05-03
Darrera modificació: 2020-09-14
Bases de dades:Sciència.cat, Eiximenis, Arnau, MedCat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Apotecari – Enciclopedisme – Farmacologia – Llibres – Medicina – Religió – Traduccions

Llocs / territoris

Territoris:Catalunya (principat)
Localitats:Barcelona

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Protocols notarials
Signatura:301/109?, 5-III-1530
Òlim:Andreu Miquel Mir (major), Plec d'inventaris i encants, 1529-1539.
Andreu Miquel Mir (major), llig. 21, Plec d'escriptures soltes dels anys 1530-1533.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:5 març 1530
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Pere Rossell, apotecari, ciutadà de Barcelona.
Persones relacionades
1. Pere Rossell (fl. 1482 – 1530) - posseïdor de llibres
2. Andreu Miquel Mir (major) (fl. 1512 – 1541) - notari

Text

Llibres
2. Ovidi, Transformacions, Traductor: Francesc Alegre
Text:“Item un altre llibre appellat Ovidi, en pla, ab cuberta de pregamí [sic]. Comença la primera pàgina: «Entre la occupació», e fineix en la mateixa: «sota domini d'altres». E en la derrera pàgina de la derrera fulla: «lo gran any»”.
Observacions:Incomplet del final, ja que l'acabament que cita és el de la penúltima pàgina de l'incunable (“lo gran any yma”).
9. Bru de Longobucco, Cirurgia, Traductor: Anònim
Text:“Item un altre libre scrit de ploma començant: «Pregat m'as ya ha lonch temps», ab cubertes de pots [sic] ab dos tencadors”.
Observacions:Vegeu Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 241/***, 16-XI-1506 – Inventari, Notarial – 16 novembre 1506, núm. 2.
12. Anònim, Llibre receptari (referències genèriques)
Text:"Ítem, hun registrari dolent de la botiga".
13. Nicolau de Salern, Antidotari, Traductor: Anònim
Text:“Item <un> libre scrit en pergamí. Comença: «Yo, Nicolau, pregat per alguns», ab cubertes de pots [sic] ab hun tancador”.
17. Anònim, Llibre receptari (referències genèriques)
Text:“Item hun altre libre de receptes ab cubertes de pregamí [sic], vell”.
18. Anònim, Llibre receptari (referències genèriques)
Text:“Item hun altre receptari nou, ab cubertes de pregamí [sic]”.

Observacions

Biblioteca de 18 volums, en llatí i en català. Conté importants esments d'instrumental i recipients de ceràmica.

Altres llibres: Pandecta medicinæ de Matteo Silvatico, imprès (1), Flos sanctorum (3), obres no especificades del pseudo-Mesué, mss., no sabem si en català o en llatí (4 i 5), Luminario maior anònim, imprès (6), Concordie apothecariorum barcinonesium, imprès a Barcelona per Carles Amorós l'any 1511 (7), Liber Almansoris de Rasís (potser), ms. (8), De proprietatibus rerum de Bartomeu l'Anglès (10), Antidotarium d'Arnau de Vilanova, imprès (14), Clavis sanationis de Simó de Gènova, imprès (15), Llibre dels àngels d'Eiximenis, ms. (16), etc.

Bibliografia

Edicions:Madurell i Marimon - Rubió i Balaguer (1955), Documentos para la historia de la ..., pp. 705-707, doc. 403 (només els llibres)