Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc131 (09 / desembre / 2021)

Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris anònims ***-***)

Publicació de la fitxa: 2015-03-01
Darrera modificació: 2015-03-01
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Alquímia – Cirurgia – Farmacologia – Història natural – Llibres – Oftalmologia – Traduccions – Vic

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu de la Cúria Fumada
Signatura:ACF-*** (inventaris anònims ***-***)

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1419
Lloc:Vic

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Francesc de Prat, ciutadà de Vic.
Persones relacionades
1. Francesc de Prat (m. 1419) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
Junyent § 256. Teodoric Borgognoni, Cirurgia, Traductor: Guillem Corretger
Text:“Ítem, un libret de cirugia, ab cubertes de pergamí, qui comensa: «En nom de la sancta e no departida Trinitat», e feneix: «axí com la mara de son loch és»”.
Observacions:L'íncipit correspon al començament del pròleg del traductor d'aquesta obra. Èxplicit no identificat.
Junyent § 265. Benvingut de Salern, Llibre de les malalties dels ulls, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, altre libret ab cubertes de pergamí, scrit en paper, en la dita cuberta intitulat Liber infirmitatum occulorum, e comensa: «En nom de Déu totpoderós», et cetera, e feneix: «quisicie»".
Observacions:El ms. Santes Creus - Mon. Santes Creus - [Villanueva 611] (s. XV), il·localitzat, començava «En nom de Jesucrist e de madona sancta Maria...», que en algun inventari de béns es reprodueix amb alguna variació (1471). Aquest íncipit, però, correspon a una rúbrica inicial. El text llatí comença, amb variacions, «Auditores audiant omnes circumstantes qui cupiant audire» (TK 163 i 987). Els títols solen al·ludir a les 'malalties dels ulls'.
Junyent § 269. Anònim, Virtuts de l'aiguardent, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, altro libret en paper, qui comensa in rubro: «Libre de les propietats de la aygua ardent», et in nigro: «Con lo cors de l'hom», et cetera; et finit: «sic habens natura veneni»”.
Observacions:El text d'aquest testimoni devia començar amb un pròleg.
Junyent § 298. Anònim, Tractat dels ocells, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, altre libret en paper, qui comensa: «Assí comensa lo tractat o títol dels auçells», e feneix: «e cantarà bé»”.
Observacions:L'expressió «tractat o títol» podria suggerir que era un extret d'una obra més àmplia, probablement una enciclopèdia.

Observacions

Biblioteca de *** volums, en català i ***.
No consta notari ni signatura a Junyent 1943.

Bibliografia

Edicions:Junyent (1943), "Repertorio de noticias sobre ...", núm. 256, 265, 269, 298 (només llibres en català)