Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc133 (17 / juny / 2021)

Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris B. Escaió i P. M. Poquí ***, ***-***)

Publicació de la fitxa: 2015-03-02
Darrera modificació: 2016-06-14
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Ciutadà – Filosofia – Geografia – Història – Història natural – Literatura – Llibres – Religió – Traduccions – Viatges – Vic

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu de la Cúria Fumada
Signatura:ACF-*** (inventaris B. Escaió i P. M. Poquí ***, ***-***)

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1421
Lloc:Vic

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Pere Mambla, ciutadà de Vic.
Persones relacionades
1. Pere Mambla (m. 1421) - posseïdor de llibres
2. Bartomeu Escaió (fl. 1396 – 1428) - notari
3. Pere Marc Poquí (fl. 1402 – 1450) - notari

Text

Llibres
Junyent § 27. Marco Polo, Llibre de les províncies del gran emperador del Catai, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, altre libret scrit en paper, ab una cuberta de pergamí qui no se té, e comensa: «En una província qui és apellada Terma»”.
Observacions:Identificació a verificar.
Junyent § 299. Anònim, Tractat de la natura dels ocells, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, altre libre sens cubertes, qui comensa: «Car scrit en la natura dels aucells»”.
Observacions:Possiblement, part d'una enciclopèdia.

Observacions

Biblioteca de *** volums, en català i ***.
Altres llibres: "libret de rims... comença: «laltrir per bona ventura»" (Junyent 44); "libret... comença: «plau vos hoyr I bel romans»" (Junyent 45); "libret... comensa: «Aquests són los Proverbis morals del rey savi Salamó»" (Junyent 87); Llorenç de Blois, Llibre de vicis i virtuts, inc. rúbr.: «Con nostre senyor Déus donà los X manaments a Moysès», inc. text: «Comensa lo primer manament» (Junyent 105); "libre... comensa en vermell: «Capítol primer com nostre senyor Déus nos amonesta per lo seu consel»... en negre: «Per ço car vosaltres frares» [Espill del pecador] (Junyent 142); Històries troianes (Junyent 205); [Mossé Natan, En nom de Déu totpoderós], "libre... appellat mossèn Asans [Junyent "Asaus"], e comensa: «En nom de Déu totpoderós»" (Junyent 321).

Bibliografia

Edicions:Junyent (1943), "Repertorio de noticias sobre ...", núm. 27, 44, 45, 87, 105, 142, 205, 299, 321 (Elionor "Mambra"; només llibres en català)
Citacions:Riera i Sans (1981), "Les obres catalanes de Mossé ...", p. 96 (Pere Mambla)
Cingolani (1990-1991), "Nos en leyr tales libros ...", pp. 112-113
Casanova (2003), "L’Espill del pecador ...", p. 86
Muntané i Santiveri (2009), El llibre Qüestions de vida de ..., pp. 74 i 76