Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc137 (04 / desembre / 2020)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1372, f. 115v

Publicació de la fitxa: 2015-03-14
Darrera modificació: 2015-11-29
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:bàsica

Tipologia

Manament – Reial

Matèria

Llibres – Medicina – Nobles – Rei – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1372, f. 115v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:14 febrer 1386
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Pere III, fent d'intermediari, demana a Hug de Santapau que presti el seu exemplar del Cànon d'Avicenna —que, segons es diu, és escrit en català— al comte de Foix, el qual desitja molt fer-lo copiar (o traduir).
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - intermediari
2. Hug (III) de Santapau (m. 1393) - posseïdor de llibres
3. Gastó (III) de Foix, Febus (1343 – 1391) - beneficiari

Text

Transcripció:«Lo Rey. — Mossèn Huc. Lo comte de Ffoix desija fort, per fer-lo transladar, lo vostre Avicenna, qui, segons se diu, és escrit en vulgar. On vos pregam que, per esguard d'aquests nostres prechs e per honor sua, lo y prestets e aquell liurets per ell al portador de la present, car tantost com sia transladat, e serà dins breu, lo cobrarets. E farets-ne a Nós e a ell plaer e servey que us grahïrem. Dada en Barcelona, sots nostre segell secret, a .XIIII. dies de ffebrer de l'any .M.CCC.LXXXVI. — Rex Petrus. — Hugoni de Sanctapace. — Idem [Dominus Rex mandavit mihi Bartholomeo Sirvent]. Probata».
Llibres
Ibn Sīnā, Quart del Cànon, Traductor: Anònim

Observacions

N'hem revisat la transcripció. Rubió el cità per la foliació antiga del volum (f. cxiiii).
Ibid., f. 114r (B., 11-II-1386): el comte de Foix ha guarit d'una malaltia, gràcies als serveis del metge que Pere III li ha enviat, Guillem Sagarriga.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, p. 335, doc. 373
Reproduccions:PARES: ACA
Citacions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 2, p. xxiv (suposa que la traducció es féu durant el regnat de Pere III)
Rubió i Lluch (1914), "La cultura catalana en el regnat ...", p. 239
Badia (1996), Textos catalans tardomedievals i ..., p. 39
Cifuentes i Comamala (1997), "«Translatar sciència en romans ...", p. 15
Samsó (1999), "Traducciones científicas ...", p. 218
Cifuentes i Comamala (2000), "La promoció intel·lectual i ...", p. 451
Cifuentes i Comamala (2002), "Abu ‘Ali ibn Sina (Avicena) ...", pp. 100-101
Cerdà Micó (2004), Lo Quart del Canon d'Avicenna ..., f. 26
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., p. 92