Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc138 (04 / desembre / 2021)

Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-3784 (inventaris J. Sellers 1470-1471)

Publicació de la fitxa: 2015-03-15
Darrera modificació: 2015-03-18
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Cirurgià – Cirurgia – Farmacologia – Filosofia – Llibres – Medicina – Oftalmologia – Traduccions – Vic

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu de la Cúria Fumada
Signatura:ACF-3784 (inventaris J. Sellers 1470-1471)
Òlim:I/74

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1471
Lloc:Vic

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Bernat Llaners, cirurgià, de Vic.
Persones relacionades
1. Bernat Llaners (m. 1471) - posseïdor de llibres
2. Joan Sellers (fl. 1446 – 1481) - notari

Text

Llibres
Junyent § 63. Boeci, Llibre de consolació, Traductor: Antoni Ginebreda
Text:“Ítem, un libre apellat Boeci, en pla, scrit en paper, ab posts cubertes de cuyro negre ab dos gafets”.
Junyent § 157. Benvingut de Salern, Llibre de les malalties dels ulls, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, altro libre scrit en paper, ab corundells, cuberts de pergamí, e comensa en lo vermell: «En nom de Jesuchrist, comensa lo libre de Benvengut»”.
Observacions:Villanueva va veure un exemplar de la traducció catalana d'aquesta obra, amb un incipit similar («En nom de Jesucrist e de madona sancta Maria...»), a la biblioteca del monestir de Santes Creus, que contenia a continuació la Cirurgia de Bru de Longobucco (Longoburgo) en català. Vegeu-ne altres atestacions en inventaris de 1419 i 1430.
Junyent § 249. Pere Hispà, Tresor de pobres, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, altro libre scrit en pergamí, apellat lo Tresorer dels pobres, ab posts, de poca valor”.
Junyent § 253. Teodoric Borgognoni, Cirurgia, Traductor: Guillem Corretger
Text:“Ítem, altro libre scrit en pergamins ab corundells, de pasta forma, ab posts cubertes de cuyro negre ab dos gafets. E comensa en lo vermell: «En nom de Jesuchrist, comensa la epístola la qual frare Theodorich, de l'orde dels prehïcadors, tramès a frare Andreu, bisbe de València, sots esta forma»”.
Junyent § 266. Ibn Sīnā, Quart del Cànon, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, un libre de medicina en paper, ab corundells, cuberts de posts cubertes de cuyro negre, ab quatre gafets e quatre scudets e bolletes de leutó, ab una cuberta de cuyro blanch, e comensa en lo principi: «Aquells qui són pus aparellats a les febres»”.
Observacions:L'íncipit d'aquest exemplar (del seu segon foli?) correspon al llib. IV, fen 1, tr. 1, cap. 2: «De preparatis ad febres. Dixerunt quedam quod corpora vehementius preparata ad febres sunt corpora calida et humida...» (ed. Venècia 1489-1490, sign. AA1rb). És més probable, però, que es tractés del principi de la taula inicial, que al ms. conservat comença, després del títol de la taula: «De aquells qui són pus aparellats a les febres» (BnF Esp. 563, f. a16r).

Observacions

Biblioteca de *** volums, en català i ***.
El cognom és transcrit "Lanes" a Junyent 1943, i es reprodueix així a Cifuentes 1999, 2006 i 2010.

Bibliografia

Edicions:Junyent (1943), "Repertorio de noticias sobre ...", núm. 63, 157, 249, 253, 266 (només llibres en català)
Citacions:Cifuentes i Comamala (1999), "Vernacularization as an ...", p. 138 (núm. 253)
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., p. 46 (núm. 253)
Cifuentes i Comamala (2010), "Estratègies de transició ...", p. 247 (núm. 249)