Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc168 (24 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.6, s. núm.

Publicació de la fitxa: 2015-04-01
Darrera modificació: 2020-10-30
Bases de dades:Sciència.cat, MedCat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Barber – Cirurgia – Farmacologia – Llibres – Medicina – Traduccions – Tripulació

Llocs / territoris

Territoris:Catalunya (principat)Sicília (regne/illa)
Localitats:BarcelonaMessina

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - Arxiu notarial
Signatura:Inventaris, caixa I.6, s. núm.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:27 novembre 1432
Lloc:Messina

Llengua

Català

Contingut

Regest

Inventari dels béns de mestre Daniel, barber de la galera de Francesc de Bellvís, de Barcelona, mort a Messina en el decurs d'una expedició militar.
Persones relacionades
1. Daniel (mestre) (m. 1432) - posseïdor de llibres
2. Francesc de Bellvís (s. XV-1) - esmentat

Text

Llibres
1. Teodoric Borgognoni, Cirurgia, Traductor: Guillem Corretger
Text:"Ítem, .III. libres: hun Tederich, staxat..."
Observacions:Segurament la traducció catalana. Volum malmès per l'ús.
2. Quatre Mestres Salernitans, Glosses de Quatre Mestres
Text:"... e hun altre qui s'apella lo Roger ab les glosses de quatre mestres, e és vermell..."
Observacions:Segurament en català.
3. Joan Plateari, Pràctica breu, Traductor: Anònim
Text:"... e hun altre qui s'apella Plateari, e és ab cubertes vermelles".
Observacions:Més aviat aquesta practica, una guia general per al tractament de tot tipus de malalties, i no el Circa instans, que sol citar-se amb aquests mots de l'íncipit. Es conserva, precisament, en un ms. miscel·lani d'un barber-cirurgià de Barcelona.
5. Anònim, Receptari de medicina (referències genèriques)
Text:"Ítem, un reseptariet".
Observacions:Un receptari mèdic elaborat pel propi barber per a l'exercici del seu ofici.

Observacions

Biblioteca de 4 llibres. Encara que la font no ho especifica, el perfil del posseïdor fa pensar que segurament tots eren en català.

Bibliografia

Edicions:Mata i Ventura - Sorní i Esteva (des. 1997), "Aproximació a l'equipament ..."
Cifuentes i Comamala (2000), "La medicina en las galeras de la ...", pp. 14-15, núm. 4
Citacions:Cifuentes i Comamala (2000), "La medicina en las galeras de la ...", p. 12 (identificació dels llibres)