Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc169 (28 / setembre / 2022)

Palma [Ciutat de Mallorca] - Arxiu del Regne de Mallorca - Protocols notarials – C-73/2473, ff. 15r-17v

Publicació de la fitxa: 2015-04-01
Darrera modificació: 2020-10-30
Bases de dades:Sciència.cat, MedCat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Barber – Cirurgia – Llibres – Traduccions – Tripulació

Llocs / territoris

Territoris:Mallorca (regne)
Localitats:Palma [Ciutat de Mallorca]

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Palma [Ciutat de Mallorca] - Arxiu del Regne de Mallorca - Protocols notarials
Signatura:C-73/2473, ff. 15r-17v
Òlim:Antoni Constantí, Testaments 1433-1437

Data i lloc

Datació:expressa
Data:7 agost 1433
Lloc:Palma [Ciutat de Mallorca]

Contingut

Regest

Inventari dels béns d'Andreu Catany, barber, ciutadà de Mallorca, mort a bord de la nau d'Antoni Castanyer, també ciutadà de Mallorca, quan efectuava el viatge de tornada de Venècia a Mallorca, a l'alçada de Ragusa.
Persones relacionades
1. Andreu Catany (m. 1433) - posseïdor de llibres
2. Antoni Constantí (fl. s. XV-1) - notari
3. Antoni Castanyer (fl. s. XV-1) - esmentat

Text

Llibres
Anònim, Tractat de cirurgia (referències genèriques)
Text:"Ítem, un libre de son art, ab cubertes bollades vermelles".
Observacions:Era dins de la "caxa de les medecines". Pel perfil del posseïdor, segurament era en català.

Observacions

Només posseïa un llibre.
L'inventari havia estat fet per l'escrivà de la nau, Jofre Llavinera.
Hillgarth 1991 el data en l'any 1437, segurament per error (diu no haver retrobat el protocol del qual el copià). Contreras 1992 transcriu el document amb la data de 1433, però a l'estudi el cita, segurament també per error, amb l'any 1430.

Bibliografia

Edicions:Hillgarth (1991), Readers and Books in Majorca .... doc. 208 (només el llibre)
Contreras Mas (1992), "Barberos y cirujanos navales en ...", pp. 49-50 (ed. parcial; el llibre a la p. 50)
Citacions:Contreras Mas (1992), "Barberos y cirujanos navales en ...", pp. 43-44 i 47-49
Cifuentes i Comamala (2000), "La medicina en las galeras de la ...", pp. 6-13