Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc179 (18 / abril / 2021)

Barcelona - Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.14, s. núm.

Publicació de la fitxa: 2015-08-22
Darrera modificació: 2020-09-13
Bases de dades:Sciència.cat, MedCat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Anatomia – Astrologia – Barber – Calendari – Cirurgia – Farmacologia – Ginecologia – Instrumental – Llibres – Medicina – Religió – València

Llocs / territoris

Territoris:Catalunya (principat)València (regne)
Localitats:BarcelonaValència

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - Arxiu notarial
Signatura:Inventaris, caixa I.14, s. núm.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:27 juliol 1479
Lloc:Barcelona

Llengua

Català

Contingut

Regest

Inventari dels béns que Miquel Domenge, barber, ciutadà de València, tenia en una caixa la qual Jaume Boixadell, cirurgià de Barcelona, tenia en custòdia, i que havia de ser tornada a Domenge per mitjà de Nicolau Llabià, mercader de Barcelona.
Persones relacionades
1. Miquel Domenge (fl. 1479) - posseïdor de llibres
2. Jaume Boixadell (fl. 1464 – 1494) - procurador
3. Nicolau Llabià (fl. 1479 – 1489) - intermediari
4. Esteve Ponç (fl. 1466 – 1512) - notari

Text

Llibres
2. Guiu de Chaulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, .I. libre scrit en paper de forma de full qui tracta de cirurgia, e comença en la primera carta: «Artètica o gota és dolor de jontures», ab posts cubertes de cuyr vermell, ab dos gaffets”.
Observacions:Segurament part del llibre VI de l'obra, amb circulació independent documentada (TK col. 148).
3. Anònim, Receptari de medicina (referències genèriques)
Text:“Ítem, .I. altre libre o vademècum scrit en paper, ab posts cubertes de cuyr vermell, ab hun gaffet; comença en la primera carta: «A mal de pedra o a persona que no pot pixar» et cetera”.
4. Joan de Fulgines, Tròtula
Text:“Ítem, .I. altre libre scrit en paper de forma mijana, ab posts cubertes de cuyr burell o turrat, ab .X. bolles e .II. gaffets de lautó, e comença: «Saluts a vós, flor d'Aragon, a qui don Déus rich e baron» et cetera”.
Observacions:Madurell - Rubió 1955 i Cingolani 1990-1991: 113 no l'identifiquen. Vegeu Cabré 2000: 391.
5.1. Anònim, Llunari (referències genèriques)
Text:“Ítem, .I. altre libre scrit en paper, ab cuberta de pregamí, ab un botó, qui comença: «Compte de mesos e de planetes» et cetera; e més hi ha altre comens qui diu: «Sàpies que los signes són .XII.» et cetera. E dins lo dit libre ha uns quants fulls de paper de diverses colors”.
5.2. Anònim, Tractat dels dotze signes (referències genèriques)
Observacions:Vegeu ítem 5.1.
6. Anònim, Tractat de medicina o astrologia no identificat (Madurell-Rubió 7/6)
Text:“Ítem, .I. altre libre poch scrit en paper, cubert de pregamí, qui comença: «Com molts metges cobegen» et cetera”.
7. Anònim, Tractat de còmput o astrologia no identificat (Madurell-Rubió 7/7)
Text:“Ítem, .I. altre libre scrit en paper, poch, cubert de pregamí, qui comença: «Artis stronomie: deveu saber que .XII. mesos» et cetera”.
8. Anònim, Receptari de medicina (referències genèriques)
Text:“Ítem, alguns cuerns de paper de fort pocha vàlua”.

Observacions

Biblioteca de 8 volums, tots en català excepte un Llibre d'hores (1). Instrumental quirúrgic i de barberia.

Bibliografia

Edicions:Madurell i Marimon - Rubió i Balaguer (1955), Documentos para la historia de la ..., pp. 13-14, doc. 7 (biblioteca) (el fan "de Barcelona")
Citacions:Cingolani (1990-1991), "Nos en leyr tales libros ...", p. 113 (núm. 4)
Cifuentes i Comamala (2000), "La promoció intel·lectual i ...", p. 459
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., p. 138 (núm. 6)
Cabré i Pairet (2000), "From a master to a laywoman: a ...", p. 391 (núm. 4)