Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ENG

Sciència.cat DB doc180 (05 / juny / 2020)

Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona – il·localitzat

Publicació de la fitxa: 2017-08-09
Darrera modificació: 2017-11-07
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Astrologia – Barcelona – Inquisició – Llibres – Màgia – Mestre de cases – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - AHPB
Signatura:il·localitzat

Data i lloc

Datació:expressa
Data:20 agost 1440
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Regest:Inventari de les escriptures i processos lliurats per Amand Desvall, fins llavors lloctinent de l'inquisidor general de la Corona d'Aragó al bisbat de Barcelona, al seu substitut, Guillem Satorre. Conté l'inventari dels béns confiscats a Pere Marc, mestre de cases, ciutadà de Barcelona, que havia estat acusat d'heretgia per pràctiques nigromàntiques i estava empresonat al palau episcopal. Els béns confiscats constituïen les proves físiques del procés que se li seguia des del 29 de gener del mateix any i que ara assumia Satorre.
Persones relacionades
1. Pere Marc (fl. 1440) - posseïdor de llibres
2. Bartomeu Costa (Major) (fl. 1438 – 1498) - notari
3. Amand Desvall (fl. 1440) - atorgant
4. Guillem Satorre (fl. 1440) - destinatari

Text

Llibres
1. Anònim, Llibre de semblances de tots els homes
Text:“Ítem, un cartepàs de talla llarga cubert de pergamí contenint .III. fulles scrites, lo qual comensa: «Aquest llibre <és> de la semblansa de tots los hòmens... », e feneix: «... Balas Agnus Balas, fa scriure en pergamí verge e posar sots lo capell»”.
3. Anònim, Llibre del Semiforas, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, dos cisterns de paper sens alguna cuberte, la un dels quals ocupa .IIII. fulles qui comensa: «A dolor prenets coral...», e feneix: «... direm: ‘ne in furore tuo'; en lo qual ha molts rotlos e diverses caractés. E l'altre comensa: «Assí comensa lo Llibre del Semiforas, lo qual donà lo Creador <a> Adam... », e en la penúltima carte ha una pintura quaix feta com a marro e és sotsescrite: «Per desligar persona ligade...», e feneix lo dit coern en la darrera carta: «... et testificentibus qui contra me sunt, amen»”.
4. Anònim, Experiments del dimoni Bilec, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, altre cistern de paper, lo qual occupe en scripture .IIII. fulles, lo qual comensa: «Divendres en ora de Venus... », e feneix: «... explicit Esperimentorum spiritus Bilech sertum»”.
5. Anònim, Clavícula de Salomó, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, altre cistern de paper qui occupe .IIII. fulles e comensa: «Incipiunt Clavicula Salamonis... », e feneix: «... de la persona que amarets e volrets»".
6. Anònim, Clau del Semiforas, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, altre cistern de paper qui occupe .XI. fulles scrites, qui comensa: «Assí comensa la Clau del Semiforas... », e feneix: «... perquè jo us prech en aquesta ora amen sequitur»”.
8. Anònim, Cantars, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, un cistern de paper qui occupe en scripture .XIIII. fulles, e comensa en lo vermell: «Canticum novum...», e en lo negre: «Contars...», e feneix: «... la obre qui·s pertany»”.
13. Anònim, Clavícula de Salomó, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, un cuern de paper qui occupe de scripture .X. fulles, e comensa: «Assí comensa la Clau del Semiforas... », e feneix: «... et auxilio Creatoris, amen»".
14. Anònim, Oracions dels set planetes
Text:“Ítem, altre cistern de paper qui occupe de scripture .VII. fulles, e comensa: «Oracions de les .VII. planetes... », e feneix: «... ab los perfums que acostuma és ordonat , Deo gracias»”.
15. Anònim, [Llibre dels perfums dels planetes]
Text:“Ítem, altre cistern de paper qui ocupe en scripture .VIIII. fulles, e comensa: «Aquests són los perfums del sol... », e feneix: «... Gabriel està sobre·l mes de marts Dumiel»”.
17. Anònim, Clavícula de Salomó, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, dos cisterns de paper qui ocupen .XXIIII. fulles, qui comensa lo primer cuern: «Comensa lo Segon libre de la Clavicula...», e feneix lo segon cuern: «... perquè aquest libre sanctíssimament se deu tenir»”.
19. Anònim, Llibre d'obres d'imatges
Text:“Ítem, altre cistern qui ocupe scrites .VIII. fulles, e comensa: «En qual manera se preparen speriments de furts... », <e feneix:> «... la fe en totes coses. De obres de ymatges»”.

Observacions

Durant el procés el lloctinent de l'inquisidor fou substituït per Guillem Satorre. El 15-X-1440 Pere Marc fou absolt per manca de proves fefaents, però els béns que li havien estat confiscats foren cremats en públic al pati del palau episcopal de Barcelona el mateix dia. L'acta del procés (ed. Hernando 2005) i l'inventari dels béns confiscats (ibid. a partir de Balaguer 1876) foren elaborats pel notari Bartomeu Costa (Major). Aquest darrer document, publicat per Balaguer 1876 sense indicar-ne la localització, no ha estat retrobat. Hernando 2005 opina que devia ser a l'AHPB i que Balaguer se'l devia endur a casa per treballar-lo, com era costum a l'època, i no el va retornar. També és possible que Balaguer el localitzés a l'ADB.

Biblioteca amb més de 60 llibres, plecs i fragments de paper i pergamí amb invocacions i dibuixos i imatges, planxes d'estany amb «rotlos» o cercles màgics, pedres, cristalls, herbes i altres elements.

Altres llibres: un quadern “Incipit Consecratio Arymadenari... — ... Altanayl Almista”, potser Arimano o Arimanes, nom d'un dimoni (7); un sistern de 14 folis “De arte entomptica et ydayca... — ...de ossibus caponorum et de corvibus”, sobre les figures dels auguris en els sacrificis (16); un cartipàs petit de dos sisterns amb 22 folis “Ad impetrandum quidquid volueris. Erga altare... — ... sanare luego que privado es”, en castellà? (20); un llibret de 14 folis “Iste sunt phi... — ...Neon” (25); un llibret amb moltes imatges pintades “Pater est vita, fillius est sanitas... — ... de boscho” (28); tres trossos de pergamí “Lagraximin...” “Jhesus holanos...” (55-57).

Bibliografia

Edicions:Balaguer i Merino (18 nov. 1876), "Carta al Sr. D. Matías de ...", pp. 284-290 i (notes) 297-298
Hernando i Delgado (2005), "Processos inquisitorials per crim ...", pp. 150-155, doc. 2 (a partir de Balaguer 1876)
Hernando i Delgado (2005), "La Inquisición en Cataluña en ..." (a partir de Balaguer 1876)
Citacions:Menéndez Pelayo (1880-1881), Historia de los heterodoxos ..., vol. 3, pp. 856-858
Caro Baroja (1992), Vidas mágicas e Inquisición, vol. 1, pp. 161-162
García Avilés (1997), "Alfonso X y el Liber Razielis ...", p. 38, nota 69 (nota 70 al web)
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., pp. 224-227
Giralt (2014), "The manuscript of a medieval ..."