Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc183 (30 / setembre / 2020)

El Escorial - Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial – 35-IV-24

Publicació de la fitxa: 2015-10-29
Darrera modificació: 2015-10-29
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Tipologia

Inventari – Privat

Matèria

Doctrina moral – Ètica – Història – Literatura – Llibres – Menescalia – Mercaderia – Política – Religió – Tarragona

Identificació

Localització

Arxiu / fons:El Escorial - RBME
Signatura:35-IV-24

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1586
Lloc:Tarragona

Contingut

Regest

Inventari de la biblioteca d'Antoni Agustí, bisbe de Lleida i arquebisbe de Tarragona, redactat sota la seva direcció i imprès a Tarragona per Joan Felip Mei el 1586.
Persones relacionades
1. Antoni Agustí i Albanell (1517 – 1586) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
534. Alfons X de Castella-Lleó, Llibre historial dels actes i fets en Espanya des de Noè fins a son temps, Traductor: Anònim
Text:"Libre historial compilat de diversos autors per lo rey don Alonso, dit lo Savi, dels actes y fets en Espanya des de Noè fins a son temps. - Liber in charta annor. CL forma folii".
537-538. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels
Text:"Francesc Eximenes, frare menor, de la dignitat, regiment e condició dels àngels. Llibre dirigit a mossèn Pere de Artés, mestre racional del rey don Juan. - Liber in charta alter ann. MCDIIX scriptus forma folii".
539. Brunetto Latini, Les ètiques d'Aristòtil arromançades per Mestre Brunet, Traductor: Anònim
Text:"Èthiques de Aristòtil a Nicòmacho arromançades per mestre Brunet Latí, florentí, en la sua obra apellada lo Tresor. - Liber in charta annor. C et ultra forma quadrati".
542. Anònim, Llibre de coneixences d'espècies i de drogues i d'avisaments de pesos, canes i mesures de diverses terres
Text:"Libre de conexences de espècies e de drogues e de avisaments de pesos, canes e mesures de diverses terres. - Liber in charta scriptus ann. MCDLVI forma quadrati".
543. Bernat de Cases, Llibre d'enfrenaments de cavalls
Text:"Libro de las enfrenaduras e de las faciones y colores de los cavallos e quales son las enfermedades que pueden haver e de las curas que se han de fazer para las guarecer. - Liber in membranis annor. CL forma quadrati".
Observacions:Tot i la frase en castellà, aquesta obra està inventariada a l'apartat de les escrites en català i podria ser en aquesta llengua (així fou citada per Morcillo Olalla (1883), Bibliografía veterinaria ...). D'entre les obres en català d'aquesta temàtica, l'única que s'adiu amb la descripció és el tractat escrit pel noble gironí Bernat de Cases l'any 1496, mentre se celebraven corts a Tortosa, que al ms. del segle XVI que en va veure Viñas i Serra (1886), "Un libro inédito de veterinaria ..." no tenia títol però sí un pròleg amb aquestes paraules, i això potser explicaria l'ús del castellà per a donar-ne notícia. L'estimació sobre l'antiguitat del ms. (150 anys) no té perquè ser creïble.

Observacions

Els llibres en català figuren sota un epígraf específic (ítems 534-543, ff. 125v-126r de l'ex. de la RBME, on ingressarien els llibres grecs):

- 534 - Libre historial compilat de diversos autors per lo rey don Alonso, dit lo Savi, dels actes y fets en Espanya des de Noè fins a son temps. - Liber in charta annor. CL forma folii.
- 535 - Memorial de històries fet per Pere Tomich, dirigit a don Dalmau de Mur, archebisbe de Saragoça, en l'any 1438, en lo qual se tracten les coses memorables de Espanya del principi del món fins al rey don Alonso lo Savi. - Liber in charta ann. MCDXCIII forma folii.
- 536 - Conquistes que reys, comptes e emperadors han fetes en diversos llocs e per diversos temps; Faula del rossinyol que féu en Cerverí; Cansó del déus d'amor del mateix Cerverí; Altres cansons de diversos autors. - Liber in charta annor. CL forma quadrati.
- 537 - 538 - Francesc Eximenes, frare menor, de la dignitat, regiment e condició dels àngels. Llibre dirigit a mossèn Pere de Artés, mestre racional del rey don Juan. - Liber in charta alter ann. MCDIIX scriptus forma folii.
- 539 - Èthiques de Aristòtil a Nicòmacho arromançades per mestre Brunet Latí, florentí, en la sua obra apellada lo Tresor. - Liber in charta annor. C et ultra forma quadrati.
- 540 - Bernat Metge, quatre llibres del Somni que féu de la imortalitat de la ànima a modo de diàlogo entre ell y don Juan, rey de Aragó. - Liber in charta ann. MCDIII scriptus forma quadrati.
- 541 - Libre de les virtuts que són pus convenients y principalment pertanyen als prínceps, que són X: Fe, Prudència, etc., que comensa "Per ço com diu lo Filòsof..." Dirigit al quart rey Alfonso de Aragó, dit lo Benigne, segons se conjectura. - Liber in partim membranis partim in charta annor. CL forma folii.
- 542 - Libre de conexences de espècies e de drogues e de avisaments de pesos, canes e mesures de diverses terres. - Liber in charta scriptus ann. MCDLVI forma quadrati.
- 543 - Libro de las enfrenaduras e de las faciones y colores de los cavallos e quales son las enfermedades que pueden haver e de las curas que se han de fazer para las guarecer. - Liber in membranis annor. CL forma quadrati.

Bibliografia

Edicions:López de Baylo (1586), Aeternae memoriae viri Antonii ...