Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc188 (03 / agost / 2020)

Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Protocols notarials – 113/106

Publicació de la fitxa: 2015-11-15
Darrera modificació: 2015-11-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Barcelona – Funcionari reial – Literatura – Llibres – Màgia – Religió – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - AHPB - Protocols notarials
Signatura:113/106
Òlim:Bernat Pi, llig. 25, plec d'inventaris de diversos anys.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:31 gener 1437
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Bernat Isern, pesador del pes reial de Barcelona, fet a instància del seu cunyat, el pintor Bernat Martorell, tutor del seu fill i hereu Rafael Isern.
Persones relacionades
1. Bernat Isern (fl. 1397 – 1437) - posseïdor de llibres
2. Bernat Pi (fl. 1408 – 1450) - notari

Text

Llibres
6.2. Melitó de Sardes (pseudo), El Traspassament de la Verge Maria
Text:"Ítem, .I. altre libre scrit en paper ab posts cubertas de negra, lo qual comensa en la .XIII. carta: «En aquell temps que Jesucrist pres mort e passió...»; e feneix la darrera carta scrita: «... et bene habebunt»".
Observacions:Correspon al núm. 2 de l'inventari del fill, on es detalla la resta del contingut del volum però no s'esmenten les paraules llatines del final, que devien ser d'un colofó.
11.1. Agustí d'Hipona [sant] (pseudo), Oració de sant Agustí, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, .I. altre libre scrit en pergamins ab la Oració de sant Augustí e d'altres oracions".
Observacions:Correspon al núm. 11 de l'inventari del fill, on es detalla més el contingut del volum i la llengua en què era escrit.
s.n.. Anònim, Mostrari de pintura (referències genèriques)
Text:"Ítem, .III. papers de algunes mostres pintades, de pocha valor".

Observacions

Biblioteca de 15 llibres, en català i en llatí.
Altres llibres (numeració segons Iglesias 1996): Hores de Nostra Dona (1); Salms penitencials (2); Evangelis i Apocalipsi (3); Flor del Saltiri i oracions (4); Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, i Ovidi, De arte amandi (5); Gamaliel (6.1); Disputa del bisbe de Jaén (8); Tristany (9); Gènesi (10); Flor del saltiri, inc.: «Com una noble dona...» (13); Bernat Metge, Lucidari (14); "Rims", obres en vers, potser un cançoner (15), en català. -- Horae (7); Psalmi vesprales (12), en llatí.
Quasi tots (núm. 3-4 i 6-14) apareixen a l'inventari del seu fill i hereu, Rafael Isern (Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 113/106 – Inventari; Notarial – 9 agost 1444), que en dóna descripcions més àmplies i on també hi ha el primer llibre de comptes de Bernat, començat l'any 1397. El núm. 1 es va vendre el 20-III-1437 (Iglesias 1996: doc. 189). El núm. 5 era de Joan Comelles i li fou tornat el 17-VII-1444 (nota al marge). El núm. 15 podria ser el llibre gramatical en llatí (núm. 10) de l'inventari del fill.

Bibliografia

Edicions:Madurell i Marimon (1968), "Manuscrits eiximenians", doc. 19 (només un dels llibres de la biblioteca, Eiximenis)
Madurell i Marimon (1974), Manuscrits en català anteriors a ..., pp. 61-62, núm. 78 (només llibres en català)
Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., doc. 188 (biblioteca, completa)
Citacions:Batlle i Gallart (1981), "Las bibliotecas de los ciudadanos ...", p. 30 (biblioteca)