Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc189 (09 / desembre / 2021)

Palma [Ciutat de Mallorca] - Arxiu del Regne de Mallorca - Protocols notarials – M-612, ff. 171r-199r

Publicació de la fitxa: 2015-11-15
Darrera modificació: 2020-08-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Astrologia – Astronomia – Calendari – Cirurgia – Doctrina moral – Dret – Enciclopedisme – Ètica – Farmacologia – Filosofia – Filosofia natural – Francès – Funcionari reial – Geografia – Història – Impremta – Italià – Literatura – Llibres – Lul·lisme – Mallorca – Medicina – Menescalia – Nobles – Occità – Religió – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Palma [Ciutat de Mallorca] - Arxiu del Regne de Mallorca - Protocols notarials
Signatura:M-612, ff. 171r-199r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:13 novembre 1505
Lloc:Palma [Ciutat de Mallorca]

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Gregori Burguès, procurador reial al regne de Mallorca.
Persones relacionades
1. Gregori Burguès (m. 1505) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
3. Anònim, Llibre del compàs de navegar, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, un libre de paper, scrit de penna, intitulat Libre de compàs de navegar".
7. Melitó de Sardes (pseudo), El Traspassament de la Verge Maria
Text:"Ítem, un altre libre de ploma e de paper, ligat ab posts, appellat Transitus beate Marie Virginis".
10.1. Anònim, Tractat de cirurgia (referències genèriques)
Text:"Ítem, un libre de paper, ab cubertes e engrutades, appellat De sirurgia e de manasqualia".
10.2. Anònim, Llibre de menescalia (referències genèriques)
Observacions:Vegeu 10.1.
11. Joan de Saona, Flor dels savis, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, un altre libre de paper, cubert de posts, intitulat La Flor dels savis".
Observacions:Aparentment per error, Hillgarth 1991: 625 repeteix l'ítem amb el núm. 12bis.
Podria ser el mateix ms. Barcelona - BC - Manuscrits - 881, que prové de Mallorca.
22. Anònim, Carta portolana (referències genèriques)
Text:"Ítem, una carta de navegar".
25.1. Anònim, Llunari (referències genèriques)
Text:"Ítem, un libre de paper, intitulat Al compte de la luna e algunas receptes e proprietats de erbes".
25.2. Anònim, Receptari de medicina (referències genèriques)
Observacions:Vegeu 25.1.
25.3. Odó de Meung, Llibre de les virtuts de les herbes (Màcer), Traductor: Anònim
Observacions:Vegeu 25.1.
26.1. Aristòtil (pseudo), Llibre del secret dels secrets, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, un libre de paper e una coberta de post, intitulat De Aristhòtil, e ab un qüern de Letres de gatges de batalla.
30. Anònim, Llibre de menescalia (referències genèriques)
Text:"Ítem, un libre de paper, ab les cubertes engrutades, scrit de penna, de manascalies".
45. Guillem de Conches, Summa de filosofia
Text:"Ítem, un altre libre de paper, de la natura del cell y de la terra".
49.1. Arnau de Capdevila, Tractat de les monedes
Text:"Ítem, un altre libre de paper, de penna, cubert de posts, intitulat Trectat e compendi fet de les monedes".
49.2. Arnau de Capdevila, Compendi de matèria de monedes
Observacions:Vegeu 49.1.

Observacions

Biblioteca de 53 llibres, en català, llatí, italià (toscà) i francès.
Altres llibres (tria): Epístoles de sant Pau (4); Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels (28); un llibre que comença «Al gran senyor...» (29); Ramon Llull, Llibre d'oracions (37); Jaume de Cessoles, Llibre dels escacs (39); Evangelis (40); Usatges de Barcelona (41); Ètiques (42); Epístoles d'Ovidi (44); Lançalot (46); Sèneca, De providència, trad. Antoni Canals (47); lleis i ordinacions del regne de Mallorca (21, 50 i 51); i potser també un Libre dels panichs no identificat (12), en català. -- Ramon Llull, Cent noms de Déu, amb altres obres en català (5); Ramon Llull, Liber quartus contemplationum (8); Horae, "luminades de or ab diverses imatges" (9), en llatí. -- Obres de Sèneca (14); cròniques (32), en francès. -- Ramon Llull, Libre de la Trinitat (15); Brunetto Latini, Libre del Tresor (16), en occità ("lemosí"). -- Roberto Carratzuli (Carracciolus), Sermones (20); Obres de Sal·lusti (23 i 38); Petrarca, Canzoniere, imprès (48), en toscà. [Els núm. 13, 19 i 34 també són obres de Petrarca o dels seus comentadors i de Boccaccio, impresos].
Els llibres eren a la casa del costat de l'església de Sant Feliu, al dormitori del difunt (núm. 1-18), al menjador (19-22) i en una cambra sobre el menjador (23-26); i a la casa de davant de l'església de Sant Feliu, al rebost (27-53).

Bibliografia

Edicions:Llompart i Moragues (1975-1977), "El llibre català a la casa ...", pp. 96-98 (biblioteca)
Hillgarth (1991), Readers and Books in Majorca ..., pp. 624-626, doc. 483 (biblioteca)
Citacions:Juan Vidal - Sánchez Nievas (2003), Els Burguès, una nissaga de ...
Barceló Crespí (2015), "Luxe i interior domèstic a la ..."