Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc191 (23 / gener / 2020)

Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-3795 (inventaris J. V. de la Campana 1499-1506 i s.d.)

Publicació de la fitxa: 2015-11-16
Darrera modificació: 2015-11-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Cirurgià – Cirurgia – Llibres – Medicina – Traduccions – Vic

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada
Signatura:ACF-3795 (inventaris J. V. de la Campana 1499-1506 i s.d.)
Òlim:I/85 (Inventaris del notari Joan Valentí de la Campana, 1499-1506 i s. d.).

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1505
Lloc:Vic

Contingut

Regest

Regest:Inventari dels béns d'Antoni Molera, cirurgià de Vic.
Persones relacionades
1. Antoni Molera (m. 1505) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
Junyent § 241. Lanfranc de Milà, Cirurgia, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, un libre apellat mestre <Lan>franch, en pla, scrit de mà, ab cubertes vermelles".
Junyent § 244. Hipòcrates, Claudi Galè, Aforismes [amb el comentari de Galè], Traductor: Anònim
Text:"Ítem, .I. libre appellat Anforismes d'Ipocràs, en pla e en latí, de mà, ab sa cuberta".
Observacions:Junyent va transcriure "Anforismes de posar".
Junyent § 254. Teodoric Borgognoni, Cirurgia, Traductor: Guillem Corretger
Text:"Ítem, .I. Taderich, en pla, scrit de mà, e cubertes de cuyro negre".

Observacions

Biblioteca de *** volums, en català i ***.

Bibliografia

Edicions:Junyent (1943), "Repertorio de noticias sobre ...", núm. 241, 244 i 254 (llibres en català)
Citacions:Hipòcrates (2000), Aforismes: traducció catalana ..., p. 13
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., p. 46