Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc196 (15 / setembre / 2019)

Sant Mateu del Maestrat (Castelló) - Arxiu Municipal de Sant Mateu - Protocols notarials – prot. de Pere Comí, 1434

Publicació de la fitxa: 2015-11-25
Darrera modificació: 2016-05-21
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Procura – Notarial

Matèria

Cirurgià – Cirurgia – Còpies – Cotlliure – Llibres – Sant Mateu del Maestrat

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Sant Mateu del Maestrat (Castelló) - Arxiu Municipal de Sant Mateu - Protocols notarials
Signatura:prot. de Pere Comí, 1434

Data i lloc

Datació:expressa
Data:8 abril 1434
Lloc:Sant Mateu del Maestrat (Castelló)

Contingut

Regest

Regest:Miquel Ballester, cirurgià de Sant Mateu del Maestrat, nomena procurador Bernat Serra, mercader de Perpinyà, per a demanar i rebre de Jaume Tovià (Betí 1920-1922 "Chovia", i.e. 'Thovia'), cirurgià de Cotlliure, un llibre titulat «Ingenium sanitatis, quinternatum de pergameno, in quo sunt .XIIII. tractatus medicine et cillurgie, quem librum diebus retroactis sibi acomodavit», segurament perquè se n'extragués una còpia.
Persones relacionades
1. Miquel Ballester (fl. 1434) - posseïdor de llibres
2. Jaume Tovià (fl. 1434) - posseïdor de llibres
3. Bernat Serra (fl. 1434) - procurador
4. Pere Comí (s. XV-1) - notari

Text

Llibres
Claudi Galè, Llibre d'enginy de santitat, Traductor: Anònim
Observacions:Probablement en català, pel perfil dels personatges implicats. Compareu el préstec i la disputa pel llibre amb els consignats a Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 58/23, f. 80r – Convinença; Notarial – 29 gener 1400.

Observacions

Els protocols notarials anteriors a 1668 de l'Arxiu Municipal de Sant Mateu del Maestrat van ser destruïts durant la Guerra Civil de 1936-1939.

Bibliografia

Citacions:Betí (1920-1922 [=1925]), "Notícies de llibres tretes dels ...", p. 314