Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc197 (22 / abril / 2021)

Catí (Alt Maestrat) - Arxiu Parroquial de Catí - Protocols notarials – inv. anònim (plec solt)

Publicació de la fitxa: 2015-11-26
Darrera modificació: 2020-12-15
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Doctrina moral – Farmacologia – Filosofia – Filosofia natural – Història natural – Literatura – Llibres – Lul·lisme – Màgia – Menescalia – Mercader – Pedagogia – Religió – Traduccions – Viatges

Llocs / territoris

Territoris:València (regne)
Localitats:Catí (Alt Maestrat)

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Catí (Alt Maestrat) - Arxiu Parroquial de Catí - Protocols notarials
Signatura:inv. anònim (plec solt)

Data i lloc

Datació:expressa
Data:30 setembre 1450
Lloc:Catí (Alt Maestrat)

Llengua

Català

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Joan Espígol, mercader de Catí.
Persones relacionades
1. Joan Espígol (1406 – 1450) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
1. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor, Traductor: Anònim
Text:"Breviari de amor de paper ab emprentes".
2.1. Boeci, Llibre de consolació, Traductor: Antoni Ginebreda
Text:"Boeci en romanç e Istòries troyanes, en paper".
3.1. Melitó de Sardes (pseudo), El Traspassament de la Verge Maria
Text:"Tractat del pujament de la Verge Maria, en paper; aprés lo Lucidari".
Observacions:La traducció catalana també duia el títol de La Asunció de la Verge Maria.
6. Ramon Llull, Doctrina pueril
Text:"Altre que comence: «Déus excel·lent vol que·ns treballem en ell a servir»".
Observacions:Íncipit de l'obra, després de la invocació.
7.2. Anònim, Llibre de l'infant Epitus, Traductor: Anònim
Text:"Altre que comence: «Yo, pecador, me confés a Déus»; e a la fi lo de Epitus".
9. Anònim, Viatge a Terra Santa
Text:"Les peregrinacions de Jerusalem".
Observacions:Podria ser aquest relat conservat o un altre de similar.
10.1. Anònim, Llibre de natures de bèsties i d'ocells i de llur significació, Traductor: Anònim
Text:«Altre de les natures e de les maravelles del món e altres obretes en romanç».
Observacions:Les paraules de la descripció sembla que apunten, almenys, a aquest bestiari.
10.2. Ramon Llull, Llibre de meravelles
Observacions:Circulà també amb el títol de Fèlix de les meravelles del món. Cal descartar l'obra de Marco Polo, que en català no portava aquest títol. El núm. 6 és una altra obra lul·liana: una i altra anaven adreçades a un públic urbà extrauniversitari.
12. Anònim, Llibre de menescalia (referències genèriques)
Text:"Llibre de menescalia".
Observacions:Per la data podria ser l'obra de Manuel Díez, Llibre de la menescalia, però no és possible afirmar-ho.
14. Anselm Turmeda, Llibre de bons amonestaments
Text:"Altre ab cobles en romanç de frare Encellm Turmeda".
Observacions:El perfil moral d'altres obres de la biblioteca sembla que fa més factible aquesta identificació
15.2. Anònim, Receptari de medicina (referències genèriques)
Text:"Llibre Istòries troyanes, receptes de medicina e les Faules de Ysop".

Observacions

Biblioteca de 20 volums (i «altres de poca valor» que no s'especifiquen), tots o quasi tots en català.
Altres llibres: Boeci, Consolació, en català, i Guido delle Colonne, Històries troianes (2); Tractat del pujament de la Verge Maria i Lucidari (3); Mošé Natan, Qüestió de vida (4); Llibre dels set savis de Roma, inc.: «Senyor, si entendre volets | de bons exemplis ausirets» (5); Ramon Llull, Doctrina pueril, inc.: «Déus excel·lent vol que·ns treballem en ell a servir» (6); Confessió, inc.: «Yo, pecador, me confés a Déus», i Llibre de l'infant Epitus (7); Saltiri, en català (8); Venjança de Jesucrist o Destrucció de Jerusalem, i Evangelis en romanç, i altres tractats (11); Llibre de menescalia (12); Set salms penitencials (13); «altres de poca valor» (s.n.); Guido delle Colonne, Històries troianes, receptari i Faules d'Isop (15); Mošé Natan, Qüestió de vida (16); diversos oficis de la missa (17); Set salms penitencials, en llatí i en català (18); Confessió i Hores menors de la creu (19); i Llibre d'hores, de luxe (20).
L'Arxiu Parroquial de Catí fou destruït durant la Guerra Civil de 1936-1939.

Bibliografia

Edicions:Betí (1920-1922 [=1925]), "Notícies de llibres tretes dels ...", pp. 316-317 (biblioteca)
Carreras (1928), "La comarca de Morella. Catí ...", pp. 315-320
Puig (1953), "El mercader de Catí Joan Spígol"