Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc199 (12 / maig / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 334, f. 64v

Publicació de la fitxa: 2015-11-28
Darrera modificació: 2015-11-28
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astrologia – Geomància – Llibres – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 334, f. 64v
Òlim:Varia 45. Legacionum. Pars Iª.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:28 juny 1302
Lloc:Jaca

Contingut

Regest

Jaume II mana al seu armer, Pere Messeguer, que juntament amb Berenguer Follit, cerqui a les seves caixes personals servades al palau de Barcelona, les claus dels quals li fa arribar per Arnau, el seu cambrer major i germà de Pere, uns llibres de geomància i d'altres matèries que ara considera lleugeres, els quals havia emprat en la seva joventut, i que els els faci trametre urgentment i en secret.
Persones relacionades
1. Jaume II el Just (1267 – 1327) - posseïdor de llibres

Text

Transcripció:«En Jacme et cetera. Al feel seu Pere Messeguer, de casa nostra, salut e gràcia. Con en les caxes o coffres nostres qui són en lo nostre palau de Barcelona, dels quals vos tramet les claus Arnau, frare vostre, o les vos farà dar a Barcelona, aya alcuns libres de geomència e alcuns altres d'alcunes leugeries, que Nós menàvem mentre érem en nostre jovent en temps passat, e Nós tots aquels libres o escrits qui d'açò parlen aver vulam, per ço manam-vos e dehïm-vos que, mantinent, vista la letra, ab En Berenguer Fulit ensemps, que volem que ayats a açò, obrats les dites caxes o coffres e cerquets diligentment los libres o escrits damuntdits, quals que sien d'aquesta raó, e que·ls nos trametats closes e tancats sots segel vostre en un sachet con pus secretament puscats. E si per aventura hi havia obs altre hom part aquest que Nós vos trametem, o encara bèstia, logats-los e trametats-nos-ho sens neguna tardança. E açò no alonguets en neguna manera. Datam Jacce, .IIII. kalendas julii anno predicto [1302]. — Bernardus de Aversone, mandato regio».
Llibres
1. Anònim, Tractat de geomància (referències genèriques)
Observacions:Probablement, en català. Tanmateix, no deu ser el mateix tractat de geomància que apareix a l'inventari de 1410 de la biblioteca reial en català (núm. 102), que més aviat devia ser el que l'infant Joan (després Joan I) havia obtingut d'un anònim l'any 1386. Vegeu Anònim, Llibre d'art de geomància.
2. Anònim, Tractat d'astrologia (referències genèriques)
Observacions:Els altres llibres que tractaven «d'alcunes leugeries» possiblement eren d'astrologia.

Observacions

Transcripció revisada.

Bibliografia

Edicions:Finke (1908-1922), Acta Aragonensia: Quellen zur ..., vol. 2, p. 920, doc. 591
Reproduccions:PARES ACA