Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc200 (14 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1674, f. 116v

Publicació de la fitxa: 2015-11-28
Darrera modificació: 2020-12-15
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Lletra
Per unitat productora:Reial

Matèria

Geomància – Infant – Llibres

Llocs / territoris

Territoris:Catalunya (principat)
Localitats:Girona

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1674, f. 116v
Òlim:Comune sigilli secreti locumtenencie infantis Joannis 26.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:3 setembre 1386
Lloc:Girona

Llengua

Català

Contingut

Regest

L'infant Joan, duc de Girona i lloctinent general, demana a un individu el nom del qual no consta al document que li faci arribar el llibre de geomància que s'ha assabentat que té o bé una còpia d'aquest.
Persones relacionades
1. Joan I el Caçador (1350 – 1396) - posseïdor de llibres

Text

Transcripció:«Lo primogènit. Entès havem, per relació del feel conseller e hoÿdor de la nostra cort En Pere de Berga, que vós havets un libre de geomència, lo qual Nós desijam haver. Per què us pregam que lo dit libre o traslat d'aquell nos trametats de continent, car Nós pagarem lo translat e lo correu qui·l nos portarà, certificants-vos que·ns en farets servey lo qual haurem per agradable. Dada en Gerona, sots nostre segell secret, a .III. dies de setembre, en l'any .M.CCC.LXXXVI. Primogenitus. — Fuit missa [nom en blanc]».
Llibres
Anònim, Llibre d'art de geomància
Observacions:Deu ser el mateix tractat de geomància que apareix a l'inventari de 1410 de la biblioteca reial en català (núm. 102). Vegeu Anònim, Tractat de geomància (referències genèriques).

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, p. 344, doc. 384
Reproduccions:PARES ACA