Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc201 (15 / abril / 2021)

Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 345, núm. 2

Publicació de la fitxa: 2015-11-29
Darrera modificació: 2015-11-30
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Barcelona – Ciutadà – Filosofia – Geomància – Gramàtica – Literatura – Llibres – Religió

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Dignitats i oficis: Notaria particular
Signatura:vol. 345, núm. 2
Òlim:Gabriel Canyelles, Plec d'inventaris i encants, anys 1410-1419, núm. 2

Data i lloc

Datació:expressa
Data:2 agost 1410
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Romeu Llull, ciutadà de Barcelona.
Persones relacionades
1. Romeu Llull (m. 1410) - posseïdor de llibres
2. Gabriel Canyelles (fl. 1394 - 1448) - notari

Text

Llibres
3. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor, Traductor: Anònim
Text:“<Item> .I. libre ab ses post<s> cubertes de cuyro vert, sens tencadors, scrit en pergamins a colendells, appellat Breviari de amós. E comença en la rúbrica: «Lo mestre prega Nostro Senyor», et cetera; e en lo negre comença: «Per ço cascú lo seny e l'anteniment», et cetera; e feneix en la darrera carta: «hauràs ab ell ensemps glòria e benevuyrança sens fi ab aquell qui viu en lo cell, in secula seculorum. Amen»”.
4. Anònim, Llibre de sorts
Text:“Ítem, .I. libre prim scrit en pergamins, ab ses posts cubertes de vert, ab dos gafets, appellat Libre de sortejar. E comença: «D'armes vay en cavaller», et cetera; e feneix: «e totstemps ne serets presat»”.

Observacions

Acabat el 21-VIII-1410. Biblioteca (ff. 12v, 16v-17v i 18v) de 7 volums. Era a la seva casa situada entre el carrer dels Dies Faners i el Born (o pla d'En Llull); la majoria dels llibres (2-7) es trobaven “en lo scriptori qui és prop la cambra qui ix al Born”. Altres llibres: "libret... que tracte de confessions" (1); Missale mixtum (2); Exposició dels Evangelis, rúbrica en llatí i text en català (5); Évrard de Béthune, Graecismus (6); Rúbriques de tots los trobadors (7), en català.
Els núm. 3 (=6), 4 (=13), 1 (=14), 5 (=23) i 6 (=24) procedien de la biblioteca del seu pare, Joan Llull (m. 1390).

Bibliografia

Edicions:Madurell i Marimon (1974), Manuscrits en català anteriors a ..., p. 35, doc. 30 (biblioteca, parcial)
Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., pp. 227-230, doc. 43 (biblioteca, completa)