Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc202 (15 / abril / 2021)

Barcelona - Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.1, s. núm., ff. 1r-35v

Publicació de la fitxa: 2015-11-29
Darrera modificació: 2020-08-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Barcelona – Cirurgia – Ciutadà – Doctrina moral – Dret – Enciclopedisme – Filosofia – Filosofia natural – Francès – Geomància – Gramàtica – Literatura – Llibres – Medicina – Menescalia – Religió

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - Arxiu notarial
Signatura:Inventaris, caixa I.1, s. núm., ff. 1r-35v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:30 desembre 1390
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Persones relacionades
1. Joan Llull (m. 1390) - posseïdor de llibres
2. Jaume Satrilla (fl. 1373 – 1420) - notari

Text

Transcripció:Inventari dels béns de Joan Llull, ciutadà de Barcelona.
Llibres
3. Giordano Ruffo de Calàbria, Cirurgia dels cavalls, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, un libre de tracta [sic] de cavalls, de pregamí cosit en una cuberta de pergamí, qui comença: «Per ço com en les coses majors»".
Observacions:Correspon a la versió publicada per Gili (1985), Lo cavall: tractat de manescalia ....
Hernando 1995 l'identifica amb la Mulomedicina de Teodoric Borgononi.
6. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, un libre appellat Breviari d'amor, scrit an pregamins, ab cubertes verts, qui comença en lo caps de les ròbriques: «Adsit in principio sancta Maria meo, amen»".
Observacions:Correspon al núm. 3 de l'inventari del seu fill.
12. Anònim, Llibre de les cinc edats
Text:"Ítem, un libre qui tracte de les cinc edats e de diverses altres matèries, scrit an paper, tot descarnat, ab cubertes velles de cuyr blanch, qui comença en les ròbriques: «En nom de Jhesuchrist totpoderós»".
13. Anònim, Llibre de sorts
Text:“Ítem, un libre de sorts, scrit en pergamí, ab cubertes verts, qui comença: «D'armes vay a l'om»”.
Observacions:Malgrat la variant en l'íncipit, correspon al núm. 4 de l'inventari del seu fill.
25. Hipòcrates (pseudo), Regiment de sanitat
Text:"Ítem, un libre de regiment de sanitat que féu Ypocràs, scrit an paper, an pla, ab cubertes de pregamí, qui comença en la capital: «Nostre senyor Déu, qui per son gran poder»".
27. Guillem de Conches, Summa de filosofia
Text:Ítem, un altre libre de paper, vel, cubert de pregamí, qui comença: «A tu, honrador duch da Lormandria»".

Observacions

Acabat el 27-I-1391.
Biblioteca de 34 volums, en llatí, català i francès. Altres llibres: Saltiri, luxós (1, 21, 33); Hores de santa Maria, luxós, amb senyal reial (2); Laurent de Blois, Llibre de vicis i virtuts, en català (4); Guido delle Colonne, Històries troianes, en català (5); Livre de Sidrac, en francès (7); Petrus Comestor, Historia scholastica, en llatí (8); Evangelis, en llatí (9); Pentateuc, en català (10); Hores de santa Maria, en llatí (11, 18); Llibre de les cinc edats, inc. «En nom de Jhesuchrist totpoderós» (12); Confessiones et penitentia, en llatí (14); Ofici de la Passió, en llatí (15, 34); Ps.-Bernat de Claravall, Llibre dels pensaments de sant Bernat, en català (16); Salms penitencials, en llatí (17, 34); Sermons, en llatí (19); Bíblia, en llatí (20); Queste du saint Graal, en francès (22); Exposició dels Evangelis, en català (23); Évrard de Béthune, Graecismus (24); Llibre dels set savis de Roma, en català (26); Teodoric Borgognoni, Chirurgia, en llatí (28); Gregori el Gran, Homilies de sant Gregori, en català (29); Usatges de Barcelona, en català (30); Vida de sant Francesc, en català (31); i Petrus Alfonsus, Disciplina clericalis, en llatí (32).
Els núm. 6 (=3), 13 (=4), 14 (=1), 23 (=5) i 24 (=6) foren heretats pel seu fill Romeu Llull (m. 1410).

Bibliografia

Edicions:Hernando i Delgado (1995), Llibres i lectors a la Barcelona ..., vol. 2, pp. 567-571, doc. 395 (biblioteca)