Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc203 (04 / abril / 2020)

Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-3783 (inventaris J. Sellers 1466-1469)

Publicació de la fitxa: 2015-11-30
Darrera modificació: 2016-08-08
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Aritmètica – Filosofia – Filosofia natural – Literatura – Llibres – Lul·lisme – Religió – Viatges – Vic

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada
Signatura:ACF-3783 (inventaris J. Sellers 1466-1469)
Òlim:I/73

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1469
Lloc:Vic

Contingut

Regest

Regest:Inventari dels béns de Jaume Rovirola, apotecari de Vic.
Persones relacionades
1. Jaume Rovirola (m. 1469) - posseïdor de llibres
2. Joan Sellers (fl. 1446 – 1481) - notari

Text

Llibres
Junyent § 61. Boeci, Llibre de consolació, Traductor: Antoni Ginebreda
Text:“Ítem, un libra de forma comuna, sens bolles, mas té cantoneres de leutó, <cobert> ab cuyro vermell, e comensa en lo principi de la primera carta: «Per ço com lo libre de Boeci», e a la fi: «aquella del qual pio és apellat Boeci»; e al principi de la darrera carta: «consell e dich», e a la fi: «Jesuchrist, amen»”.
Junyent § 69. Ramon Llull, Llibre de meravelles
Text:“Ítem, un libre cubert de posts appellat Fèlix de maravelles”.
Junyent § 155.2. Melitó de Sardes (pseudo), El Traspassament de la Verge Maria
Text:"Ítem, altre libre de quatre cartes de full, en paper, cubert de posts e un gaffet, appellat Libre de oracions, e són-hi les Pàssies e lo Passament de la Verge Maria e altres coses, qui ja s'esquinsa en algunes cartes".
Junyent § 195.1. Anònim, Viatge a Terra Santa
Text:"Ítem, un libra cuatre cartes lo full, cubert de post e de cuyro verd, ab dos gafets, scrit en paper, apellat Gènesi; e és-hi la Istòria de Vespesià e La infància Salvatoris. E comensa en la primera carta, en la letra negra: «En Guillem de Tremp, natural». E fina la pus darrera carta: «del mortal»". enemich amen
Junyent § 282. Anònim, Lapidari (referències genèriques)
Text:“Ítem, altro libre de forma de full, apellat Dispenser; e dins aquell ha un lapidari”.
Observacions:La primera part del volum devia ser en llatí. Junyent sembla que repetí per error aquesta referència ("Un libre dins aquell hi ha un lapidari", núm. 296).
Junyent § 301.1. Anònim, Compendi d'agricultura (referències genèriques)
Text:“Ítem, altre libre de quatre cartes lo full de pergamí ab un botó, appellat Paladi, qui tracte de art de cultura; dins aquell és lo Antholino, qui tracte de la art de conrear”.
Observacions:Pal·ladi havia esdevingut sinònim genèric de 'tractat d'agricultura', fonamentat o no en l'obra de l'agrònom romà. Junyent 1943 va transcriure "Paladiqui".
Junyent § 301.2. Ibn Wāfid, Compendi d'agricultura, Traductor: Anònim
Observacions:Vegeu 301.1. Junyent 1943 va transcriure “Auholino”.

Observacions

Altres llibres: Queste du saint Graal (23), en català; Testament d'en Serradell, Mal dit de dones i profecies d'Anselm Turmeda (35); Ps.-Ramon Llull, Gran cosa és home? i Ramon Llull, Llibre de primera i segona intenció (71); Dels deu manaments (108), en català; Laurent de Blois, Llibre de vicis i virtuts (112), en català, copiat a Vic; Ramon Llull, Llibre de santa Maria (117); Francesc Eiximenis, Libre dels àngels (126); Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià (135); Francesc Eiximenis, Libre de les dones (138); Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist (173); Iacopo da Varazze, Flos sanctorum (187), en català; Jeroni, Vida de santa Paula (190), en català; Llibre del bisbe de Jaén "e de Làtser e lo libre de ànime" (194), en català; “libre... on són los privilegis novells de la electió de consellers, jurats, mostasaff, <e> clavari, qui ara se fan en la ciutat de Vich” (223); Compot (287).

Bibliografia

Edicions:Junyent (1943), "Repertorio de noticias sobre ...", núm. 23, 35, 61, 69, 71, 108, 112, 117, 126, 135, 138, 155, 173, 187, 190, 194-195, 223, 282, 287, 296, 301 (extrets de la biblioteca)