Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc21 (18 / abril / 2021)

Palma [Ciutat de Mallorca] - Arxiu del Regne de Mallorca - Protocols notarials – A-143, ff. 27r-28r

Publicació de la fitxa: 2012-12-02
Darrera modificació: 2014-07-22
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Aritmètica – Filosofia – Geometria – Gramàtica – Llibres – Lul·lisme – Mallorca – Prevere – Religió – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Palma [Ciutat de Mallorca] - Arxiu del Regne de Mallorca - Protocols notarials
Signatura:A-143, ff. 27r-28r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:9 gener 1478
Lloc:Palma [Ciutat de Mallorca]

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Joan Reig, prevere beneficiat a Pollença (Mallorca), elaborat pel seu fillol Joan Gradulí.
Persones relacionades
1. Joan Reig (m. 1478) - posseïdor de llibres
2. Joan Gradulí (fl. 1420 – 1478) - marmessor

Text

Llibres
3. Ramon Llull, Arbre de ciència
Text:«Ítem, altra libra de preguamí, de forma menor, appellat Arbre de scièntia de l'Art de mestra Ramon».
Observacions:Possiblement en català.
17. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle
Text:«Ítem, altra libra, de preguamí, ab cubertas de posts, en romans, appellat Libra de cadretura et triangulatura».

Observacions

Biblioteca de 32 llibres, en llatí i en català. Conté una bona quantitat d'obres lul·lianes, en llatí i en català (vegeu la identificació d'aquestes obres a la Llull DB: Joan Reig, 1478 ). Altres llibres: (1) "hun libra de paper, de forma menor, de l'Alguorisma", segurament en llatí, etc. De l'encant dels seus béns, també conservat al mateix volum, se'n van excloure els llibres, probablement retinguts pel fillol.

Bibliografia

Edicions:Llompart i Moragues (1975-1977), "El llibre català a la casa ...", p. 74 i ss. (29 llibres)
Llompart i Moragues (1976-1977), "Siluetas cuatrocentistas del ...", pp. 184-188 (tot l'inventari)
Hillgarth (1991), Readers and Books in Majorca ..., vol. 2, pp. 532-533, doc. 340 (només biblioteca)