Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc216 (06 / abril / 2020)

Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF 3779 (inventaris J. Sellers 1457)

Publicació de la fitxa: 2016-05-30
Darrera modificació: 2016-12-07
Bases de dades:Sciència.cat
Arnau

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:parcial

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Apotecari – Farmacologia – Llibres – Religió – Traduccions – Vic

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada
Signatura:ACF 3779 (inventaris J. Sellers 1457)
Òlim:I/69 [Joan Sellers (Sallés), Llibre d'inventaris, 1457]

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1457
Lloc:Vic

Contingut

Regest

Regest:Inventari dels béns de Lluís del Vilar, apotecari de Vic.
Persones relacionades
1. Lluís del Vilar (m. 1457) - posseïdor de llibres
2. Joan Sellers (fl. 1446 – 1481) - notari

Text

Llibres
Junyent § 233. Arnau de Vilanova (autoria dubtosa), Antidotari, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, un libre escrit en paper ab posts cubertes de cuyro blanch ab sinch bolletes, appellat Antidotari de mestre Arnau de Vilanova, scrit en romans”.

Observacions

Altres llibres: Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels (125).

Bibliografia

Edicions:Junyent (1943), "Repertorio de noticias sobre ...", núm. 125 i 233