Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc217 (06 / abril / 2020)

Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF 3782 (inventaris J. Sellers, 1464-1465)

Publicació de la fitxa: 2016-05-30
Darrera modificació: 2016-06-02
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Apotecari – Farmacologia – Llibres – Vic

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada
Signatura:ACF 3782 (inventaris J. Sellers, 1464-1465)
Òlim:I/72 [Joan Sellers (Sallés), Llibre d'inventaris, 1464-1465]

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1464
Lloc:Vic

Contingut

Regest

Regest:Inventari dels béns de Joan Busquet, apotecari de Vic.
Persones relacionades
1. Joan Busquet (m. 1464) - posseïdor de llibres
2. Joan Sellers (fl. 1446 – 1481) - notari
3. Bernat de Granollacs (ante 1421 – c. 1487-1488) - esmentat

Text

Llibres
Junyent § 277. Anònim, Llibre receptari (referències genèriques)
Text:“Ítem, sis libres de paper ab cubertes de pergamins en los quals los metges scriuen les receptes dels malalts, qui pertenien de la casa d'En Granollachs”.
Observacions:Granollacs és el nom d'una família de metges de Vic, una branca de la qual —estudiada per Carme Batlle— s'instal·là a Barcelona. El membre d'aquesta branca coetani del document és Bernat de Granollacs (ante 1421 – c. 1487-1488). Encara que l'al·lusió podria entendre's com 'la consulta d'en [Bernat de] Granollacs' a Vic, que podia ser portada per un altre metge associat amb ell, sembla més probable que faci referència a un membre de la família a Vic, que no s'ha estudiat.

Bibliografia

Edicions:Junyent (1943), "Repertorio de noticias sobre ...", núm. 277 (extracte de l'inventari)
Citacions:Gudiol (1919-1923), "De vidrieres i vidriers catalans", 9-VI-1919, Pàgina artística núm. 480, p. 2 (un vitrall a l'inventari)
Gil - Domínguez - Cañellas (en premsa), "El poder civil i religiós com a ...", p. 4 (un vitrall a l'inventari)