Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc222 (26 / setembre / 2021)

Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris *** ***-***)

Publicació de la fitxa: 2016-06-08
Darrera modificació: 2020-09-16
Bases de dades:Sciència.cat, MedCat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Cirurgià – Llibres – Medicina – Traduccions

Llocs / territoris

Territoris:Catalunya (principat)
Localitats:Vic

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu de la Cúria Fumada
Signatura:ACF-*** (inventaris *** ***-***)
Òlim:"Not. J. F. Franch, inventario del cirujano Pedro Ribes, 1457" (Junyent 1943)
El notari o la data semblen equivocats.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1457
Lloc:Vic

Llengua

Català

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Pere Ribes, cirurgià de Vic.
Persones relacionades
1. Pere Ribes (m. 1457) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
Junyent § 243.1. Ḥunayn ibn Isḥāq, Llibre d'introduccions a l'Art de la Medicina de Galè (versió amb glosses), Adaptador: Constantí l'Africà; Traductor: Anònim
Text:“Ítem, un libre scrit en paper, ab posts cubertes de cuyro vermell ab dos gaffets e sinch bolletes, enquadernat de post, qui tracte de cirurgia [sic], apellat Johannisi. E comensa en lo principi ab lletres vermelles: «Comensan les Ysagoges», e en lo negre: «Medecina és»; e feneix: «ab humilitat sien represes. Deo gracias. Amen»”.
Junyent § 243.2. Anònim, Tractat de medicina no identificat (Junyent 243)
Observacions:El volum acaba amb una obra no identificada, segurament mèdica. És la mateixa obra que clou un volum amb la traducció catalana de l'obra d'Al-Rāzī, Llibre d'Almansor, Traductor: Anònim posseït pel barber-cirurgià de Barcelona Joan Vicenç: Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.11, s. núm. – Inventari, Notarial – 22 febrer 1464, ítem 3.2 [45]. Vegeu ítem Junyent § 243.1.

Bibliografia

Edicions:Junyent (1943), "Repertorio de noticias sobre ...", núm. 243 (un llibre de l'inventari)
Citacions:Gudiol (1927), "Icones i retaulons", p. 67 (un retaule de l'inventari)
Cifuentes i Comamala (2000), "La promoció intel·lectual i ...", p. 452 (el llibre descrit a Junyent 1943)