Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc223 (31 / juliol / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Arxiu històric – Hospital, Herències, llegats, vol. VIII, inv. 1, carpeta 25/1

Publicació de la fitxa: 2016-06-13
Darrera modificació: 2020-09-16
Bases de dades:Sciència.cat, MedCat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Doctrina moral – Geografia – Gramàtica – Literatura – Llibres – Mercader – Religió – Traduccions – Viatges

Llocs / territoris

Territoris:Catalunya (principat)
Localitats:Barcelona

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Arxiu històric
Signatura:Hospital, Herències, llegats, vol. VIII, inv. 1, carpeta 25/1
Òlim:"De la heretat de Pere Girgós, nº 2", de mà de l'arxiver de l'Hospital de la Santa Creu Sebastià Roger

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1399
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Pere Gircós, mercader de Barcelona, fet a instància de la seva vídua, Caterina.
Persones relacionades
1. Pere Gircós (m. 1399) - posseïdor de llibres
2. Guillem Sagarriga (fl. 1370 – 1407) - esmentat

Text

Llibres
6. Marco Polo, Llibre de les províncies del gran emperador del Catai, Traductor: Anònim
Text:[Un llibre] "en romans en lo qual se recompten diverses ciutats e províncies de Catay".

Observacions

En un volum, relligat amb un pergamí documental, en el qual hi ha un segon plec que conté l'inventari dels béns d'un altre Pere Girgós, fill de Pere Joan Girgós, fet l'any 1525, l'herència del qual passà a l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona (Roca 1928-1930: 13/100-101, 384-395, sense distingir-lo del més antic). A la coberta es data l'inventari que aquí interessa (acèfal i, per tant, sense data, ed. Roca 1928-1930: 13/98-99, 306-316) l'any 1389 per error ("Inventari dels béns d'en Pere Girgós, mercader, fet en l'any .M.CCC.LXXXVIIII."), atès que a l'interior s'esmenten documents de 1399, que és l'any en què es va publicar el testament de Gircós (BC, Arxiu històric, perg. 346). Els béns eren a la casa de Barcelona, que a l'inventari de 1525 és al carrer del Regomir (llibres 1-9), i en una torre a Sant Just (llibres 10-11). El cognom evolucionà a 'Girgós'.

Biblioteca de 12 llibres, la majoria en català. Altres llibres: unes beceroles , amb el parenostre i la salve regina (1); Évrard de Béthune, Grecismus (2); [Donatus, Gramatica o Ars maior i Cató, Disticha], "regles del Donat major e Cató" (3); "Vesprals", de litúrgia (4); "un romanç de la plaga de cranch que Déus tremeté sobre le gent" (5); [Mossé Natan] "un romanç... apellat mossèn Assan" (7); [Anònim, Godofré de Bolló] "un gran libre... Gadofré" (8); "Mestra Guàrdia", de gramàtica (9); Jaume de Varazze (Voragine), Flos sanctorum (10); [Guido delle Colonne], Històries troianes, en català (11); i [Alexandre de Villedieu], "Doctrinal" (12). Pertanyen a l'inventari de 1525: un llibre major i sis manuals de comptes, de P. Girgós de diverses generacions (1-7); "les quatre pàssies e lo ofici dels fassos de la Setmana santa", imprès (8); i "una oració de sant Onofre" (9).

Altres coses notables: a l'inventari més antic, un deute de mestre Guillem Sagarriga (Roca 1928-1930: 13/98-99, 315); i, al més modern, un retaulet "de la heretat d'en Granollachs" (Roca 1928-1930: 13/100-101, 386), estris de cuina (391), escriptures i un cobrellit (394), i un banc (395) "de la marmessoria de mestre Granollachs", a identificar amb Francesc de Granollacs, el fill metge de Bernat de Granollacs (ante 1421 – c. 1487-1488), el qual estava casat amb Eufrasina Girgós, filla de Pere Girgós, i que morí el 1498.

Bibliografia

Edicions:Roca (1928-1930), "Inventaris", 13/98-99 (1928), 306-316, i 13/100-101 (1928), 384-395 (ed. abreujada dels dos inventaris)
Catàlegs:BC, Fons històric de l'Hospital de la Santa Creu, núm. 18666
Citacions:Riera i Sans (1981), "Les obres catalanes de Mossé ...", p. 96
Batlle Gallart (1980-1982), "Els Granollacs, metges de ...", pp. 403-405 (Francesc de Granollacs)
Batlle i Gallart (1985), "Els Granollacs, una família de ...", pp. 65-66 (Francesc de Granollacs)