Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc228 (14 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 52, f. 2v

Publicació de la fitxa: 2016-06-18
Darrera modificació: 2020-10-27
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Llibres – Rei – Religiós OP

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 52, f. 2v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:5 març 1282
Lloc:València

Contingut

Regest

Pere el Gran mana a Jucef Ravaia que pagui 700 sous jaquesos al frare dominicà Guillem de Montcada per diversos llibres.
Persones relacionades
1. Pere II el Gran (1240 – 1285) - posseïdor de llibres

Text

Transcripció:«[Mandat rex] Juceffo Ravaya quod det fratri Guillelmo de Montecatheno, de domo fratrum predicatorum, .DCC. solidos jaccenses quos dominus rex sibi dedit in auxilium debitorum que debet ratione librorum quos emit. Datum Valentie, tercio nonas marcii. — Juceffus Ravaya».

Observacions

El fet de no precisar que l'assignació és "de gratia speciali", com en un altre cas al mateix foli, indicaria que els llibres eren per al rei i no per al frare. Però no es pot descartar que fos una donació, perquè aquest Guillem de Montcada deu ser el dominicà que fou bisbe d'Urgell entre 1293 i 1308 i que probablement era fill de Pere (I) de Montcada, baró d'Aitona i senescal de Catalunya, fill aquest de Constança d'Aragó, una filla natural del rei Pere el Catòlic.
N'hem revisat la transcripció.

Bibliografia

Edicions:Trenchs Òdena (2011), Documents de Cancelleria i de ..., p. 77, doc. 29
Reproduccions:PARES ACA