Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc232 (31 / juliol / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 286, f. 76r

Publicació de la fitxa: 2016-07-19
Darrera modificació: 2016-07-19
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Donació
Per unitat productora:Reial

Matèria

Dones – Llibres – Medicina – Rei – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 286, f. 76r
Òlim:Solucionum 27

Data i lloc

Datació:expressa
Data:30 desembre 1326
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Inventari de draps de luxe, joies i llibres repartits d'ordre de Jaume II a diversos infants i nobles, entre els quals un llibre de medicina en català lliurat a Elisenda, filla d'Ot de Montcada i neboda de la reina homònima.
Persones relacionades
1. Jaume II el Just (1267 – 1327) - posseïdor de llibres
2. Elisenda de Montcada (fl. s. XIV-1) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat, Traductor: Berenguer Sarriera
Text:“[...] Item, Elicsendi, filie nobilis Othonis de Montecatheno, quendam librum qui incipit: «Capítol primer: De triar bon àer», e feneix: «però suaument tota hora» [...]”.
Observacions:Vegeu Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Apèndix general – vol. 700, ff. 87v-93r – Inventari, Reial – 18 juliol 1323. La manera de citar-la sembla indicar que encara no devia estar casada amb el vescomte de Rocabertí.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 2, pp. 52-53, doc. LV
Martínez Ferrando (1962), La Cámara Real en el reinado de ..., doc. 142, p. 205
Reproduccions:PARES ACA