Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc236 (18 / abril / 2021)

Barcelona - Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.18, s. núm.

Publicació de la fitxa: 2016-07-30
Darrera modificació: 2020-08-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Barcelona – Calendari – Ciutadà – Dret – Filosofia – Geografia – Gramàtica – Història – Història natural – Italià – Literatura – Llibres – Lul·lisme – Política – Religió – Retòrica – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - Arxiu notarial
Signatura:Inventaris, caixa I.18, s. núm.
Òlim:llig. 6

Data i lloc

Datació:expressa
Data:28 abril 1496
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Inventari dels béns del poeta Romeu Llull.
Persones relacionades
1. Romeu Llull (m. 1496) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
7. Ramon Llull, Arbre de ciència
Text:"Ítem, altre libre de la dita forma [major], ab posts cubertes de cuyro vermell, scrit en pergamins, a corandells, que diu és de la Sciència de mestre Ramon Lull".
25. Ramon Llull, Arbre de ciència
Text:"Ítem, [altre] de la dita forma [major] ab posts cubertes de cuyro leonat, scrit en pergamins, a corandells, apellat lo Segon volum de l'Imperial".
Observacions:De la biblioteca de Pere Llull, núm. 10.
53. Boeci, Llibre de consolació, Traductor: Antoni Ginebreda
Text:"Ítem, altre libre de forma petita ab posts cubertes de pergamí, scrit en paper, apellat Boeci, De Consolació".
71. Anònim, Carta portolana (referències genèriques)
Text:"Ítem, una carta de navegar".
72. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià
Text:"Ítem, [...] un libre de la forma major, ab posts de cuyro vermell ab bolles, scrit en paper, ab corandells, apellat lo .XIIè. del Christià".

Observacions

Acabat el 6-VI-1496. Biblioteca de 84 volums, en llatí, en català i en italià, manuscrits i impresos. Altres llibres: Historia naturalis de Plini, imprès (2), Ètiques de Tomàs d'Aquino, imprès (11), De civitate Dei d'Agustí d'Hipona, imprès (16), De officiis de Ciceró (34), Summa theologica de Tomàs d'Aquí (38), Ètica d'Aristòtil (43), Glosa sobre el Dant de Benvenuto Rambaldi de Imola (43), De consolatione de Boeci, imprès (50), Liber facetiarum de Poggio (54), Liber de dictis et factis regis Alfonsi del Panormita (63), Metafísica d'Aristòtil (78), en llatí; Regiment de prínceps de Gil de Roma (Egidi Romà) [=Pere Llull, 2] (1), Libre de vicis e virtuts (Somme le Roi), de Laurent de Blois (17), Oficis de Ciceró (18), Libre de santa Maria de Ramon Llull [=Pere Llull, 5] (23), Retòrica de Brunetto Latini [=Pere Llull, 14] (26), Libre dels àngels de Ramon Llull [=Pere Llull, 6] (33), Libre de beatitud de fra Joan Pasqual, dedicat a Joan Llull el 1436 [=Pere Llull, 3] (37), Hug de Sant Víctor, De arrha anime, trad. Antoni Canals [=Pere Llull, 12] (61), Cròniques dels reys d'Aragó (84), en català.

Madurell - Rubió 1955 en publiquen l'inventari de la biblioteca, atribuint-lo per error al seu germà Lluís Llull, que fou advocat de la ciutat de Barcelona (Coll 1977; Llull 1996). Heretà la biblioteca de l'altre germà, Pere Llull (m. 1466), l'inventari de la qual fou publicat per Alòs 1919.

Bibliografia

Edicions:Madurell i Marimon - Rubió i Balaguer (1955), Documentos para la historia de la ..., pp. 223-230, doc. 120 (biblioteca)
Citacions:Coll i Julià (1977), "Nova identificació de ...", pp. 256-270
Llull (1996), Obra completa, pp. 12-24
Gómez (2013 [2014]), El Tractat de les penes ..., p. 2n
Alòs (1919), Sis documents per a la història ..., p. 9 (biblioteca de Pere Llull)