Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc239 (18 / maig / 2021)

Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Protocols notarials – 56/78, ff. 76r-79r

Publicació de la fitxa: 2016-08-11
Darrera modificació: 2016-08-11
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Agricultura – Alquímia – Aritmètica – Astrologia – Dret – Enciclopedisme – Farmacologia – Filosofia – Llibres – Màgia – Medicina – Música – Prevere – Religió – Retòrica – Tècnica

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Protocols notarials
Signatura:56/78, ff. 76r-79r
Òlim:Pere Granyana, Primum capibrevium extraordinarium, 1385-1393

Data i lloc

Datació:expressa
Data:18 gener 1390
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Inventari dels béns d'un clergue anònim.
Persones relacionades
1. Joan Sala (m. 1390) - posseïdor de llibres
2. Pere Granyana (fl. 1385 – 1423) - notari

Text

Llibres
4. Anònim, Receptari de medicina (referències genèriques)
Text:“Ítem, un altra libra de paper scrit, ab cubertes de pergamí, lo qual començe: «A.B.C. Ludus est ad inveniendum»; e fenex: «per fer vòmit amelles ab mel» etc. Lo qual libre parle de moltes et diverses coses. E totes les demuntdites coses foren meses per mà del dit Johan Sale, prevere de Vilafrancha, en un cofra ancuyrat, menys de pèl, ferrat, curt, e alt e ample”.
Observacions:Ms. miscel·lani, al final del qual hi ha un receptari en català. Aquest Joan Sala deu ser el posseïdor dels béns. La frase que hi fa referència, però, que tant Madurell com Hernando publiquen sense solució de continuïtat amb la descripció del volum, fa l'efecte que s'ha d'entendre com referent als béns llistats més amunt.
6. Anònim, Disseny d'un giny
Text:“Ítem, una carta on havie pintat .I. giny”.
Observacions:Potser agrícola (cfr. núm. 17).
12. Anònim, Virtuts de l'aiguardent, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, un coern de paper on parle de medecines de vi”.
Observacions:Hernando proposa identificar-lo amb el De vinis d'Arnau de Vilanova, però el text era molt curt. Fa més l'efecte de tractar-se d'una obra com la indicada o bé d'un receptari de vins farmacològics, com el text occità publicat per Thomas 1911. Probablement en català.
52. Anònim, Llibre de Sidrac lo filosof, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, un coern de paper scrit, menys de cubertes, de Sidrach”.
Observacions:Fragmentari, i en mal estat. Probablement en català.

Observacions

Biblioteca de 54 volums, en llatí i en català. Altres llibres: Liber ruralium comodorum de Pietro de' Crescenzi (17); De dosibus super antidota anònim (TK 645) (26); Liber de proprietatibus rerum de Bartomeu l'Anglès, il·luminat (32); Compot, amb glosses (49), tots en llatí. -- ".I. libret de paper qui parla contra tempestat", segurament d'oracions, en llatí o en català. -- Llibre de l'orde de cavalleria de Ramon Llull (10.1), en català.

Madurell i Hernando publiquen aquest inventari com a anònim. El Joan Sala que apareix al núm. 4 podria ser el posseïdor dels béns.

Bibliografia

Edicions:Madurell i Marimon (1951-1952), "Manuscritos trecentistas y ...", pp. 413-416, doc. 7 (biblioteca)
Hernando i Delgado (1995), Llibres i lectors a la Barcelona ..., pp. 558-562, doc. 391 (biblioteca)