Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc24 (13 / desembre / 2019)

Montblanc - Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà - Fons notarials: Santa Coloma de Queralt – vol. 3594.3, ff. 63v-65v i 71v-73r

Publicació de la fitxa: 2012-12-20
Darrera modificació: 2015-11-29
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:parcial

Tipologia

Inventari – Encant – Notarial

Matèria

Cirurgia – Cirurgià – Farmacologia – Història natural – Llibres – Medicina – Oftalmologia – Religió – Santa Coloma de Queralt – Traductors

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Montblanc - ACCB - Fons notarials: Santa Coloma de Queralt
Signatura:vol. 3594.3, ff. 63v-65v i 71v-73r
Òlim:òlim vol. 3889 (Arxiu Històric de Tarragona)
Berenguer Guiribert, Manual de testaments, anys 1362-1370

Data i lloc

Datació:expressa
Data:27 febrer 1363
Lloc:Santa Coloma de Queralt (Tarragona)

Contingut

Regest

Regest:Inventari dels béns de Pere Ritxart, cirurgià de Santa Coloma de Queralt. Els béns són retinguts 'en comanda' per la vídua, Ramoneta. Segueix un segon llistat dels béns (11-IX-1363), que potser és el registre de l'encant, però no té indicacions de transaccions econòmiques. Al primer llistat hi ha 12 llibres (f. 65ra); al segon, 11 (f. 72vb).
Persones relacionades
1. Pere Ritxard (fl. 1329 – 1363) - posseïdor de llibres
2. Ramoneta - beneficiari
3. Berenguer Guiribert (fl. 1354 – 1370) - notari

Text

Llibres
1. Lanfranc de Milà, Cirurgia, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, un libre qui comence: «Déus molt alt», cobert de cobertes blanques".
Observacions:Al segon llistat: "Ítem, un libre qui comença: «Déus molt alt», ab cuberta blancha".
Per a la identificació, vegeu:
Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris B. Escaió i P. M. Poquí ***, ***-***) – Inventari; Notarial – 1428, Junyent § 240.
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.11, s. núm. – Inventari; Notarial – 22 febrer 1464, núm. 8
4. Teodoric Borgognoni, Cirurgia, Traductor: Guillem Corretger
Text:".I. Tedrich de preguamí ab steiel".
Observacions:Potser en català, com el tractat quirúrgic del núm. 1. No apareix al segon llistat.
10. Hipòcrates, Claudi Galè, Aforismes [amb el comentari de Galè], Traductor: Anònim
Text:"Alforisme".
Observacions:Potser en català. No apareix a la segona llista.

Observacions

Altres llibres (números d'ordre a l'inventari i a l'encant): un herbari («libre de ffigures d'erbes», 2 = 2); Antidotarium («Antitotari», 3 ; comença: ‘Diamarga[ri]ton', 7); Pere Hispà, Thesaurus pauperum («libre d'espiriments», 5; comença: ‘In nomine sancte et individue Trinitatis', 10); Benvingut de Salern, De oculis («libre de preguamí, d'uyls», 6; comença: ‘Auditores omnes audiant', 4); Johannitius, Isagoge ad Tegni Galieni («libre de Gualièn», 8; comença ‘Medicina dividitur', 6); un missal (9 = 9); Synonima Antidotarii Nicolai («libre de natura d'erbes», 11; comença ‘Artimeria [sic per Artemisia] matricaria', 5); Glossule quattuor magistrorum super Cyrurgiam Rogerii et Rolandi (comença: ‘Sicut dicit Costantinus', 12; comença: ‘Sicut dicit', 3); Electuaria (comença: ‘Diacerion', 7? = 8), tots en llatí.
Admeten dubtes de llengua: Teodoric, Chirurgia («.I. Tedrich de preguamí ab steiel», 4 = 0); Hipòcrates, Aphorismi («Alforisme», 10 = 0).
També tenia «un libraç de paper squinçat» no identificable (7? = 11).
Llegat de Luis García Ballester.

Bibliografia

Reproduccions:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en color).
Citacions:Cifuentes i Comamala (2001), "Las traducciones catalanas y ...", pp. 103-104 (Lanfranc)
Cifuentes i Comamala (2000), "La promoció intel·lectual i ...", p. 447 (Lanfranc)