Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc246 (22 / abril / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1056, ff. 131v-132r

Publicació de la fitxa: 2016-11-22
Darrera modificació: 2020-12-15
Bases de dades:Sciència.cat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Jurista – Llibres – Màgia

Llocs / territoris

Territoris:València (regne)
Localitats:Morella

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1056, ff. 131v-132r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:14 juliol 1340
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

El rei contesta una carta anterior de Guillem Sacorbella, jurista de Morella, en la qual l'havia informat de l'intent de de fuga de la presó de Pericó Hortolà, veí de Morella, acusat de l'assassinat de la seva esposa, Valença de Vinatea, filla natural del cavaller Francesc de Vinatea. Hortolà hauria intentat la fuga fent ús dels seus coneixements de nigromància, trencant barrots, els grillons i la cadena, sobre els quals li foren trobats certs escrits a la cel·la, verins i altres objectes sospitosos. El rei mana al jurista responsable del procés i de la presó que s'interrogui el sospitós, si cal amb turment, per saber els mètodes i la finalitat de les seves arts, i si se'l troba culpable se li apliqui el càstig previst en aquest casos (la mort per cremació), però si no es pot aclarir res, ordena que el procés passi a l'Audiència reial. Si el carceller és trobat culpable de col·laboració, tal com sembla, que li sigui aplicada la mateixa pena que a l'acusat, però que sigui absolt si l'acusat, sota turment, no l'hi implica.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Guillem Sacorbella (fl. 1340) - destinatari
3. Pericó Hortolà (fl. 1339 – 1340) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
Anònim, Tractat de nigromància (referències genèriques)
Text:"[...] Quodque domibus et lecto ubi ditus Periconus tenebatur inclusus per vos vestrosque ministros sollicita indagine perquisitis, reperistis aliquas scripturas dampnabiles dicte artis el aliqua genera toxicorum et aliqua alia per dictum Bartholomeum vestro conspectui presentata [...] vobis respondendo dicimus et mandamus quatenus dictum Periconum, visis presentibus, rigide torqueatis eumque ante et post torturas interrogetis diligentissime si et in quibus et contra quas personas et ad quos fines et quotiens et quando usus fuit eadem arte dampnata et dictis toxicis seu venenis et alias de premissis omnibus et circumstanciis eorumdem, et de nece predicta indagetis et ab ore dicti Periconi faciatis erui sollicite veritatem..."

Bibliografia

Edicions:Alanyà i Roig (2002), "Nigromància, violència i males ...", pp. 14-15, doc. 3
Reproduccions:PARES ACA
Citacions:Alanyà i Roig (2002), "Nigromància, violència i males ...", pp. 5-6