Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc248 (03 / juny / 2020)

Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-3715 (inventaris anònims 1439-1441)

Publicació de la fitxa: 2016-11-26
Darrera modificació: 2016-11-27
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Llibres – Vic

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada
Signatura:ACF-3715 (inventaris anònims 1439-1441)
Òlim:I/15

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1441
Lloc:Vic

Contingut

Regest

Regest:Inventari dels béns de Pere Sagrau.
Persones relacionades
1. Pere Sagrau (fl. 1411 – 1441) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
Junyent § 302. Anònim, Prima faç d'art de mercaderia
Text:“Ítem, un libre scrit en paper, ab cubertes de pergamí, lo qual libre és, segons appar, Prima faç de art de mercaderia”.
Observacions:És possible que "Prima faç de art de mercaderia" no fos el títol de l'obra sinó una descripció improvisada pel notari.

Observacions

Biblioteca de *** volums, en català i ***.
No consta notari ni signatura a Junyent 1943. La que proporcionem, a verificar, la deduïm de l'inventari online de l'ABEV (també podrien ser els volums o lligalls 3731, 3732 o 3733, que contenen inventaris anònims del s. XV).

Bibliografia

Edicions:Junyent (1943), "Repertorio de noticias sobre ...", p. 83, núm. 302 (un llibre)
Citacions:Gual Camarena (1981), El primer manual hispánico de ..., p. 4 i 46 (confon Pere Sagrau amb el notari)
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., p. 312