Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc27 (03 / juny / 2020)

Girona - Arxiu Diocesà de Girona - Fons episcopal: Processos (sèrie gen.) – C-***

Publicació de la fitxa: 2013-01-26
Darrera modificació: 2013-12-15
Bases de dades:Sciència.cat
Arnau

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Bisbe – Cardenal – Dret – Girona – Història – Llibres – Medicina – Pesta – Religió

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Girona - ADG - Fons episcopal: Processos (sèrie gen.)
Signatura:C-***
Òlim:Secció C, llig. 5, núm. ***

Data i lloc

Datació:expressa
Data:15 març 1406
Lloc:Girona

Contingut

Regest

Regest:Inventari de la biblioteca del cardenal Berenguer d'Anglesola, fet a instància d'ell mateix, llavors a Itàlia, en saber que el rei Martí es disposava a abandonar Perpinyà, on havia reunit corts, traslladar-se a Girona i instal·lar-se al Palau Episcopal. El bisbe ordenà que els seus llibres fossin traslladats al tresor de la catedral.
Persones relacionades
1. Berenguer d' Anglesola (m. 1408) - posseïdor de llibres
2. Lluís Carbonell (fl. 1368 – 1406) - notari
3. Martí I l'Humà (1356 – 1410) - esmentat

Text

Llibres
38. Pal·ladi Serradell, Regiment de pestilència
Text:«Item, unum quaternum papiri habentem sex folia cum dimidiado scriptura scripta litera currentissima bastarda continentia de pestilentia et cetera per Palladium Serradelli, medicum, inventariatum».

Observacions

Biblioteca de 42 volums, en llatí i en català. Altres llibres: Compendi historial, fet a instàncies de Pere III, en català (11). Liber Almansoris + Experimenta + Divisiones + Antidotarium + Sinonime, de Rasís (25); Speculum medicine, d'Arnau de Vilanova (34), en llatí.

L'ítem 25 sembla identificable amb el ms. Girona - ACG - Còdexs - 80.

Bibliografia

Edicions:Batlle i Prats (1932), "Inventari dels llibres de ..."