Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc28 (29 / maig / 2020)

Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-3705 (inventaris anònims 1397-1403)

Publicació de la fitxa: 2015-02-27
Darrera modificació: 2015-02-28
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Procura – Inventari – Notarial

Matèria

Astrologia – Cirurgia – Dones – Màgia – Medicina – Metgessa – Traduccions – Vic

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada
Signatura:ACF-3705 (inventaris anònims 1397-1403)
Òlim:I/5

Data i lloc

Datació:expressa
Data:16 juny 1401
Lloc:Vic

Contingut

Regest

Regest:Margarida de Tornerons (o Tornerona), metgessa, nomena procurador Bernat Casals, de Vic, per recuperar els seus béns, llavors en poder de Ramon d'Argilaguers, de Vic. Segueixen un inventari dels béns, un altre dels béns efectivament tornats per Argilaguers i un altre dels béns que n'havien pres els fills de la metgessa (Bartomeu i Antoni), i uns reconeixements de deutes, cancel·lats, per petits préstecs que li havien fet i pel lloguer d'una casa a Prats de Molló (Vallespir, llavors comtat de Rosselló), en la qual ella havia viscut. Datats fins al 19 de juny.
Persones relacionades
1. Margarida de Tornerons (fl. 1401) - posseïdor de llibres
2. Ramon d' Argilaguers (fl. 1401) - esmentat

Text

Transcripció:1. Ítem, .I. libra en romans de diverses medecines, cobert de cuyr enpastat.
2. Ítem, altra libra de semblant coberta, qui és en latí, d'estronomia.
3. Ítem, altra libra pus poch, cobert de semblant cuberta, qui és exposició de ymajes.
4. Ítem, .I. libra cobert de pergamín, en paper, qui s'apella Thesaurus pauperum, e és en latín.
5. Ítem, altra libra de paper, en romans, dels signes e de les planetes, cobert de pergamín. [Junyent "de les reÿnes e de les plantes"]
6. Ítem, altra libra de medecines en paper, cobert de pergamín.
7. Ítem, altra libra de paper e de pergamín, en latín, cobert de pergamín.
8. Ítem, altra libra de paper, que són tres coerns pochs, sens coberta.
9. Ítem, altra libra cubert de cuyr rog, quax vermell, lo qual és de nafres e medeçines, en romans.
10. Ítem, I libret ab posts blanques, qui és de pergamín, en latí, de medecina.
11. Ítem, altra libra cubert de postz tatxades, que és de diverses coses, en romans.
Llibres
1. Anònim, Repertori de simples (referències genèriques)
Text:"Ítem, .I. libra en romans de diverses medecines, cobert de cuyr enpastat".
Observacions:Junyent, núm. 271. Les característiques codicològiques fan pensar en una miscel·lània mèdica, que podia incloure un repertori de simples, un antidotari, un compendi de medicina pràctica, receptaris i altres obres.
5. Anònim, Tractat d'astrologia (referències genèriques)
Text:"Ítem, altra libra de paper, en romans, dels signes e de les planetes, cobert de pergamín".
Observacions:Junyent, núm. 268, que va transcriure "de les reÿnes e de les plantes". Es conserven textos en català sobre els signes zodiacals i els planetes.
9. Anònim, Tractat de cirurgia (referències genèriques)
Text:"Ítem, altra libra cubert de cuyr rog, quax vermell, lo qual és de nafres e medeçines, en romans".
Observacions:Omès per Junyent. Un volum miscel·lani amb un compendi de cirurgia i una o més obres farmacològiques, potser un antidotari, un repertori de simples o un receptari.

Observacions

El primer inventari informa que els llibres eren en un cofre que en contenia 14, sense especificar-los. Són llistats al segon inventari, però només 11 (4 en català, 4 en llatí, 3 sense indicació de llengua; vegeu Transcripció). Productes medicinals indeterminats en capcetes.
Notari no identificat. Agraïm a Rafel Ginebra (ABEV) la localització del document.

Bibliografia

Edicions:Junyent (1943), "Repertorio de noticias sobre ...", núm. 268 i 271 (al núm. 272 "Dos volums mes de medicines en romans", però sembla una confusió per referir-se als núm. 9 i 11, que omet)
Reproduccions:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en color)
Citacions:Cardoner i Planas (1973), Història de la medicina a la ..., p. 103 (amb la data equivocada de 1407)
Camps Surroca - Camps Clemente (1999), "Els llibres de les biblioteques ...", pp. 14-15 (descripció de l'inventari)