Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc28 (23 / setembre / 2021)

Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-3705 (inventaris anònims 1397-1403)

Publicació de la fitxa: 2021-08-30
Darrera modificació: 2021-08-31
Bases de dades:Sciència.cat, MedCat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Procura – Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Astrologia – Cirurgia – Deutes – Dones – Farmacologia – Llibres – Medicina – Metgessa – Prestamisme – Procurador – Religió – Traduccions

Llocs / territoris

Territoris:Catalunya (principat)Rosselló i Cerdanya (comtats)
Localitats:Menera, la (Vallespir)Prats de Lluçanès (Osona)Vic

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu de la Cúria Fumada
Signatura:ACF-3705 (inventaris anònims 1397-1403)
Òlim:I/5

Data i lloc

Datació:expressa
Data:16 juny 1401
Lloc:Vic

Llengua

Català – Llatí

Contingut

Regest

Registre de l'actuació de Bernat Casals, de Vic, procurador de Margarida de Tornerons (o Tornerona), metgessa, oriünda del lloc de la Menera (Vallespir), a la diòcesi d'Elna, per desempenyorar uns béns que retenia Ramon d'Argilaguers, de Vic. Conté, per aquest ordre, (1) l'acta de nomenament del procurador (16/06/1401, Vic, feta i copiada pel notari de Vic Berenguer Folcrà); (2) una declaració o memorial dels béns empenyorats, dictat per la metgessa; (3) una llista dels deutes de la metgessa (un préstec de Besalú Samasó, de Prats [de Lluçanès], que reclama la seva muller Brunissèn —6 escuts d'or de França, a 18 ss b. cadascun, 108 ss, i un sester de sègol, 6 ss—; el lloguer de la casa que ocupava a Prats, de Pere Torró, de Vallforners, de més de 8 mesos, a 4 fl l'any, 30 ss b.; i un altre préstec de Bernat Fonts, que reclama la seva muller però sense estar-ne segura, d'un escut, a 18 ss b.); (4) l'inventari dels béns desempenyorats, fet el 19/06/1401; (5) la llista d'uns béns que havien estat desempenyorats prèviament pels fills de la metgessa, Bartomeu i Antoni; (6) l'anotació de la cancel·lació dels dos primers deutes, datada el 19/06/1401; i (7) la del sou del notari que ha elaborat i copiat els documents 2-7, Dalmau Simó, notari de Prats.
Persones relacionades
1. Margarida de Tornerons (fl. 1401) - posseïdor de llibres
2. Ramon d' Argilaguers (fl. 1401) - esmentat
3. Bernat Casals (fl. 1401) - procurador
4. Besalú Samasó (fl. 1401) - prestador
5. Pere Torró (fl. 1401) - arrendador
6. Bernat Fonts (fl. 1401) - prestador
7. Berenguer Folcrà (fl. 1394 – 1414) - notari
8. Dalmau Simó (fl. 1401) - notari
9. Pere Queralbs (fl. 1401) - testimoni

Text

Transcripció:«Noverint universi quod ego, Margarita de Tornarons, medicissa, oriunda loci de la Manera, Elnensis diocesis, ex certa sciencia, constituo et ordino procuratorem meum certum et specialem vos, Bernardum Casals, Vici comorantem, presentem, ad petendum, exhigendum et recipiendum per me et meo nomine, in judicio et extra judicium, omnia et singula bona mobilia, res, libros, peccunias sive peccunie quantitates qui et que mihi debeantur sive a me detineantur aut mihi pertineant ubique per quascumque personas, ecclesiasticas vel seculares [...] Actum est hoc Vici, die sextadecima junii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo primo. Sig+num Margarite predicte, que hec firmo et laudo. [...] Sig+num mei Berengarii Folcrandi, notarii publici Vicensis auctoritate reverendi domini episcopi, qui hec scribi, feci et clausi [...]

Memorial de les coses e mobla e béns que eren als cofres de la metgessa, los quals l'onrat en Ramon d'Argilaguers tenia en son poder [...] Ítem, ha, a l'altra cofra, .XIIII. libres. [...]

A .XVIIII. de juny l'any .M.CCCCI. Memòria de les robes e coses de la metgessa que·l senyor n'Argilaguers ha liurades a·n Bernat Casals, stadant de Vich, axí com procurador de na Margarida Tornarona, metgessa. [...] [1]. Ítem, .I. libra en romans, de diverses medecines, cobert de cuyr enpastat. [2]. Ítem, altra libra de semblant coberta, qui és en latí, d'estronomia. [3]. Ítem, altra libra pus poch, cobert de semblant cuberta, qui és Exposició dels ymnes. [4]. Ítem, .I. libra cobert de pergamín, en paper, qui s'apella Thesaurus pauperum, e és en latín. [5]. Ítem, altra libra de paper, en romans, dels signes e de les planetes, cobert de pergamín. [6]. Ítem, altra libra de medecines, en paper, cobert de pergamín. [7]. Ítem, altra libra de paper e de pergamín, en latín, cobert de pergamín. [8]. Ítem, altra libra de paper, que són tres coerns pochs, sens cuberta. [9]. Ítem, altra libra cubert de cuyr rog quax vermell, lo qual és de nafres e medecines, en romans. [10]. Ítem, I libret ab posts blanques, qui és de pergamín, en latí, de medecina. [11]. Ítem, altra libra cubert de postz tatxades, que és de diverses coses, en romans.

Dimenge, a .XVIIII. de juny l'any .M.CCCI. [Nota de les àpoques de cancel·lació] [...] Les quals àpochas he preses yo, Dalmau Simon, notari de Prats, qui assò he scrit de la mia pròpria man.

Ha pagat lo dit Ramon d'Argilaguers a mi, dit Dalmau Simon, per nom de la dita metgessa, per pendra los sagraments e conbatre lo inventari o memorial del mobla e per scriura tot assò d'aquest cohern, e per fer-ne translat al procurador, entre tot, .IIIIe. sous».
Llibres
1. Anònim, Repertori de simples (referències genèriques)
Text:"Ítem, .I. libra en romans de diverses medecines, cobert de cuyr enpastat".
Observacions:Junyent, núm. 271. Les característiques codicològiques fan pensar en una miscel·lània mèdica, que podia incloure un repertori de simples, un antidotari, un compendi de medicina pràctica, receptaris i altres obres.
5. Anònim, Tractat d'astrologia (referències genèriques)
Text:"Ítem, altra libra de paper, en romans, dels signes e de les planetes, cobert de pergamín".
Observacions:Junyent, núm. 268, que va transcriure erròniament "de les reÿnes e de les plantes". Es conserven textos en català sobre els signes zodiacals i els planetes.
9. Anònim, Tractat de cirurgia (referències genèriques)
Text:"Ítem, altra libra cubert de cuyr rog quax vermell, lo qual és de nafres e medecines, en romans".
Observacions:Omès per Junyent. Un volum miscel·lani que possiblement contenia un compendi de cirurgia i una o més obres farmacològiques, potser un antidotari, un repertori de simples o un receptari.

Observacions

La declaració o memorial de la metgessa (2) informa que els llibres eren en un cofre que en contenia 14, sense especificar-los. Són descrits a l'inventari (4), però només 11 (4 en català, 4 en llatí, 3 sense indicació de llengua; vegeu Transcripció). També hi ha productes medicinals indeterminats en capcetes. Entre els testimonis de l'inventari hi ha Pere Queralbs, ferrer de Prats.
Agraïm a Rafel Ginebra (ABEV) la localització del document i a Montserrat Cabré i Pairet (Universidad de Cantabria) la millora d'aquesta fitxa a partir de l'estudi que prepara d'aquest document.

Bibliografia

Edicions:Junyent (1943), "Repertorio de noticias sobre ...", núm. 268 i 271 (al núm. 272 "Dos volums mes de medicines en romans", però sembla una confusió per referir-se als núm. 9 i 11, que omet)
Reproduccions:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en color)
Citacions:Cardoner i Planas (1973), Història de la medicina a la ..., p. 103 (amb la data equivocada de 1407)
Camps Surroca - Camps Clemente (1999), "Els llibres de les biblioteques ...", pp. 14-15 (descripció de l'inventari)
Cifuentes i Comamala (2016), "El receptari mèdic baixmedieval ...", pp. 124 i 126
Cifuentes i Comamala (2021 (en procés de publicació)), "Les miscel·lànies mèdiques ...", p. 262