Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc2822 (21 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1873, f. 72rv

Publicació de la fitxa: 2020-12-13
Darrera modificació: 2020-12-13
Bases de dades:Sciència.cat, MedCat
Fons:Antoni Cardoner

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:parcial

Tipologia

Tipus de document:Lletra
Per unitat productora:Reial

Matèria

Anell – Astrologia – Clergue – Fetilleria – Llibres – Màgia – Rei – Salut/malaltia – Verins

Llocs / territoris

Territoris:Aragó (regne)
Localitats:Saragossa [Zaragoza]

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1873, f. 72rv
Òlim:Comune Sigilli Secreti 7

Data i lloc

Datació:expressa
Data:19 juny 1390
Lloc:Girona

Llengua

Català

Contingut

Regest

Joan I fa saber confidencialment a Ramon Alemany de Cervelló que s'han descobert uns individus a Saragossa que posseïen molts artilugis i llibres de màgia, entre els quals un cap de rei, i que alguns funcionaris reials d'aquella ciutat han pensat que d'aquí podia provenir el fort mal de cap que ha tingut, i del qual ja ha guarit. Però ara, com que és una mica entès en astrologia, i sap que els anells protectors constel·lats són eficients, vol que, secretament i amb la màxima celeritat, li'n faci fer un o dos per un prior que no esmenta, per a ell i per a la reina, que els puguin protegir de verins, fetilleries i altres males obres.
Persones relacionades
1. Joan I el Caçador (1350 – 1396) - atorgant
2. Ramon Alemany de Cervelló (1391 – 1405) - destinatari
3. Violant de Bar (c. 1365 – 1431) - beneficiari

Text

Transcripció:«Lo rey d'Aragó. — Mossèn Ramon Alamany, secretament vos fem saber que d'alguns dies a ençà són estats trobats e preses e[n] Çaragoça alguns mals hòmens, segons que·s diu usants de fetilleries, divinacions e invocacions d'esperits, e diverses libres de aquestes arts. Ítem, algunes caxes plenes de libres, axí de astrologia com de les dites arts, e ampolletes e capcetes ab engüents e pèls, motles de fust e de aram de diverses figures, caractes e figures de cera fetes en los dits motles, e, entre les altres coses, hi ha .I. cap d'argent del pits amunt ab corona reyal. E per tal com en los dies passats nós havem haüda gran dolor de cap, de la qual, però, mercè de Déu, som guarits e·ns sentim bé, han haüda sospita alguns de nostres oficials qui lla són que aquella dolor no pervengués d'aytals males obres, e per justícia nós hi manam procehir de guisa que·ls culpables sien punits segons que·s pertany. Mas, com que sia nós, qui·ns entenem quacom en astrologia, volríem que per aquella art lo prior, del qual nos havets escrit que tant s'i entén, nos fes .I. anell o .II., per los quals, precedent la gràcia divinal, fóssem segurs de totes metzines e fetilleries e altres males obres damuntdites, car nós som certs que per art d'astrologia aytals anells se poden fer, per què us manam que, no faent menció de les circumstàncies dessusdites sinó en aquella pus cuberta manera que porets, li digats que nós desijam fort haver dels dits anells, e que·n faça per a nós e per a nostra molt cara companyona la reyna. E fets que·ls hajam com abans puxats, car gran plaser ne haurem. Dada en Gerona, sots nostre segell secret, a .XIX. dies de juny de l'any .M.CCC.LXXXX. — Rex Johannes. — Dirigitur Raymundo Alamanni de Cervilione. — Dominus rex mandavit mihi Petro de Benviure. — Probata».

Observacions

Vegeu Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1873, f. 72r – Manament, Reial – 19 juny 1390.

Bibliografia

Edicions:Roca (1929), Johan I d'Aragó, pp. 391-392
Reproduccions:PARES ACA
Cardoner i Planas (1971), "Personajes de alcurnia y ...", p. 14 (facsímil parcial)
Cardoner i Planas (1973), Història de la medicina a la ..., p. 225 (facsímil parcial)
Citacions:Roca (1929), Johan I d'Aragó, p. 389 (sense indicar la signatura)
Cardoner i Planas (1971), "Personajes de alcurnia y ...", p. 13