Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc34 (24 / juny / 2021)

Palerm [Palermo] - Archivio di Stato di Palermo - Spezzoni notarili – ND Nicolò Maniscalco, Spezzone 209 N, ff. 14v-15v

Publicació de la fitxa: 2014-07-06
Darrera modificació: 2020-09-14
Bases de dades:Sciència.cat, MedCat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Alquímia – Astrologia – Cirurgia – Cirurgià – Dret – Filosofia – Instrumental – Llibres – Medicina – Religió – Traduccions

Llocs / territoris

Territoris:Sicília (regne/illa)
Localitats:Palerm [Palermo]

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Palerm [Palermo] - Archivio di Stato di Palermo - Spezzoni notarili
Signatura:ND Nicolò Maniscalco, Spezzone 209 N, ff. 14v-15v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:6 setembre 1417
Lloc:Palerm [Palermo]

Llengua

Llatí

Contingut

Regest

Inventari dels béns de mestre Miquel de Tovià («Tobia»), cirurgià català, fet a benefici dels seus germans, que viuen a Catalunya.
Persones relacionades
1. Miquel de Tovià (m. 1417) - posseïdor de llibres
2. Nicolò Maniscalco (fl. s. XV-1) - notari

Text

Llibres
1.1. Guillem de Saliceto, Cirurgia, Traductor: Anònim
Text:"Item, librum unum scriptum in carta bonbicina intitulatum magistri Guillelmi de Sabicet [sic per Salicet] vulgariter in lingua cathalanica cum certis cartis non scriptis, intus quem librum est Pratica magistri Guillelmi de Garbi, barbitonsoris, cum coperta de ligno coperto <de> coyro nigro cum clovis quinque de here jalino super dicta coperta".
Observacions:Bresc 1973 proposa identificar la segona obra citada amb la Practica medicinalis de Guglielmo da Varignana, però no sembla haver-n'hi raons.
2. Roger Frugardo, Cirurgia, Traductor: Anònim
Text:"Item, librum alium unum scriptum in carta papirea intitulatum et compositum per magistrum Rogerium cum coperta rubea vulgariter in lingua cathalanica".
Observacions:Amb el nom de Roger circulà aquesta obra, la Practica medicine de Roger Baron i les Glosses dels Quatre Mestres Salernitans.
3. Lanfranc de Milà, Cirurgia, Traductor: Anònim
Text:"Item, librum alium vulgariter scriptum in lingua cathalanica in carta papirea intitulatum La pàtrica [sic] de sirogia quam fecit magister Alenfranki cum certa carta non scripta".
Observacions:Bresc 1973 i Rapisarda 2001 l'identifiquen erròniament amb una traducció de la Chirurgia parva. Vegeu TK 983 i 1145.
6. Quatre Mestres Salernitans, Glosses de Quatre Mestres
Text:"Item, librum unum alium de carta papirea vulgariter in lingua cathalanica cum quodam quaterno sine titulo, qui liber incipit: «Así cum diu Custantí», cum coperta de coyro cabellino".
Observacions:Bresc 1973 i Rapisarda 2001 l'identifiquen amb una traducció catalana del Secretum secretorum, però no sembla encertat atès el perfil de la biblioteca i la probable existència d'una traducció d'aquesta compendiosa obra de cirurgia.

Observacions

Morí el dia 4 de setembre. Els béns són en una caixa gran. Conté, entre d'altres objectes, una "tabola bona de signis seu storlabium", "ferramenta diversarum manerarum de ferro ad opus medici cirurgici in numero octuaginta duo computatus" i les escriptures de compra d'una casa a Palerm i d'un cens emfitèutic. Biblioteca de 12 llibres.

Altres llibres: (4) "librum... in grammatica... qui incipit: «Liber Constantini de costornato [sic] reverendissimo domino L. Salernitano»" [Constantí l'Africà, De stomacho, TK 1357]; (5) "librum... de archimia... qui incipit: «Philosophia», et finit in capitulo «de ayquardysa» [sic]"; (7) "librum unum magnum... in grammatica... qui incipit: «Rogasti me», et finit in capitulo «ind. Xa»" [Bru de Longobucco, Chirurgia magna]; (8) "librum... in lingua cathalanica qui incipit: «Caraltus dils maiors amibius»"; (9) "librum... in lingua cathalanica.... qui incipit: «Car multos homines», et finit: «Explicit liber Alberti, jurisperiti» [Ramon Llull, Llibre d'oració / Albertà de Brescia, Llibre de consolació i de consell + Pere Albert, Commemoracions]; (10) "librum... parvum... qui incipit: «Medicina divi<di>tur in duas partes», in grammatico" [Johannitius, Isagoge]; (11) "librum... in grammatico... qui incipit: «Rogasti me»" [Bru de Longobucco, Chirurgia magna]; (12) "librum... in lingua cathalanica... qui incipit: «Cum vendemia»".

Els núm. 8 i 12, en català, segurament també eren de medicina, però per ara no els identifiquem.

Bibliografia

Edicions:Bresc (1973), "La diffusion du livre en Sicile ...", pp. 175-176, doc. 10
Rapisarda (2001), Il Thesaurus pauperum in ..., pp. xlvii-xlviii (parcial)
Reproduccions:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en b/n)