Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc353 (28 / maig / 2020)

Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 521, ff. 1r-3r

Publicació de la fitxa: 2017-09-18
Darrera modificació: 2019-05-10
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:parcial

Tipologia

Encant – Notarial

Matèria

Barcelona – Cirurgià – Cirurgia – Farmacologia – Geomància

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular
Signatura:vol. 521, ff. 1r-3r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:29 octubre 1434
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Regest:Encant dels béns de Cristòfol Sarriba, cirurgià de Barcelona.
Persones relacionades
1. Cristòfol Sarriba (m. 1434) - posseïdor de llibres
2. Julià de Roure (fl. 1401 – 1447) - notari
3. Pere Güells (fl. 1434 – 1437) - beneficiari

Text

Llibres
1. Teodoric Borgognoni, Cirurgia, Traductor: Guillem Corretger
Text:“Primo, un libra scrit en paper, ab pots de fust ab .V. bolles en cada post, qui comensa: «Aquest libra de madasina per frare Todorich». Per Guaells, barber, qui està a la plassa Nova, — .IV. ss. .I.”
2. Anònim, Receptari de medicina (referències genèriques)
Text:“Ítem, un libra scrit en paper ab cubertes de pergamins, qui comensa: «Que rasos», e feneix: «sia feta pólvora». En Rosar, — .II. ss. .VI.”
Observacions:Probablement un receptari mèdic professional o una miscel·lània del mateix caire.
6. Anònim, Tractat de geomància (referències genèriques)
Text:Un llibre que comença: «Per què fuÿts de tots anamichs»; i acaba: «e com lo dit carceller». Venut per 2 ss.
Observacions:Probabement, un llibre de sorts.

Observacions

Biblioteca de 7 llibres (f. 2rv), segurament tots en català.
Altres llibres: (3) “un libre qui no ha comens ni fi, squinsat. En Maspon?, librater, — .VII.”; (4) “.V. quaerns scrits en paper ja usats. En Rosar, — .VIII.”; (5) “libra de spenta del jueu”, 9 d.; (7) Alexandre, no venut.