Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc357 (03 / desembre / 2020)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1226, f. 101v

Publicació de la fitxa: 2017-10-06
Darrera modificació: 2017-10-06
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Lletra – Reial

Matèria

Agricultura – Còpies – Llibres – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1226, f. 101v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:8 gener 1370
Lloc:Tortosa

Contingut

Regest

Pere III sol·licita a Domingo Costa que li faci fer una còpia del tractat d'agricultura d'Ibn Wafid que aquest tenia, segurament en català, i que li faci trametre.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Domingo Costa (fl. 1349 – 1372) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
1. Ibn Wāfid, Compendi d'agricultura, Traductor: Anònim
Text:“Entès havem que vós havets lo libre appellat Anthòlius, e com Nós vullam haver treslat d'aquell, per ço us pregam e us manam que nos façats fer trelat del dit libre e aquell nos trametats de continent que sia acabat, car Nós vos farem pagar ço que costarà d'escriure. E certificam-vos que d'açò·ns farets plaer. — Dada en Tortosa, sots nostre segell secret, a .VIII. dies de janer de l'any .M.CCC.LXX. — Fuit directa Dominico Costa”.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, p. 225, doc. CCXXXIII
Citacions:Carabaza Bravo (1994), "Una versión catalana de un ..." (identificació)