Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc358 (28 / maig / 2020)

Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Protocols notarials – 20/4, ff. 55r-57v

Publicació de la fitxa: 2017-10-06
Darrera modificació: 2017-10-06
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Aritmètica – Barcelona – Doctrina moral – Dret – Farmacologia – Filosofia – Filosofia natural – Gramàtica – Literatura – Llibres – Lògica – Màgia – Medicina – Notari – Occità – Religió

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - AHPB - Protocols notarials
Signatura:20/4, ff. 55r-57v
Òlim:Guillem de Santhilari, Quadragesimum capibrevium notularum, 25/08/1360 a 26/11/1360.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:19 octubre 1360
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Regest:Inventari dels béns d'Antic Safont, notari de Barcelona.
Persones relacionades
1. Antic Safont (m. 1360) - posseïdor de llibres
2. Guillem de Santhilari (fl. 1343 – 1383) - notari

Text

Llibres
9. Anònim, Tractat de medicina no identificat (referències genèriques)
Text:“Item, unum librum papiri in romancio de medicina, cum cohopertis de aluda”.
Observacions:El núm. 48 (“Item, unum librum papireum de medicina”) podria tenir el mateix caràcter, encara que no n'indica la llengua.
12. Anònim, Receptari de medicina (referències genèriques)
Text:“Item, unum librum papiri, cum cohopertis de papiro, in quo sunt alique medicine scripte”.
Observacions:El núm. 60 (“Item, unum quaternum papireum de medicina”) podria tenir el mateix caràcter.

Observacions

Biblioteca de 75 llibres, en llatí, català, occità i hebreu.
Altres llibres notables: Liber de pulsu de Gil de Corbeil, ínc. «Quatuor sunt membra principalia» (3), un llibre d'oftalmologia o de receptes que comença «Sequitur cura de pannicelis occulorum» (5), un llibre miscel·lani que comença «Abohali», de medicina (una part del Canon d'Avicenna), alquímia (Dabessi Aboali, etc.) o astrologia (De judiciis nativitatum, d'Abū ʿAlī al-Khayyāṭ, Albohali, o altres) (25), un llibre "de Ovidi" (28), Liber metaurorum d'Aristòtil (32), De istoriis Alexandri (33), dos llibres que comencen «Quoniam scientia est longa vita aut brevis» (36 i 53), un llibre de pertinentiis ponderum (38), un altre de pertinentiis compotorum (42), Liber utilitatis naturae secretorum (o Liber de secretis naturae) atribuït a Arnau de Vilanova (64), tots els quals en llatí. -- Un plec amb poemes de Cerverí de Girona (61), un altre cançoner (62), en occità. -- Un altre llibre en català, de tema no especificat, possiblement religiós o moral (68) -- Un llibre "de littera judayca" (14), altres llibrtes en hebreu (20, il·lustrat, i 54).
L'inventari fou acabat el 19/10/1360. Deixà hereus els pobres (un dels marmessors és un frare del convent del Carme de Barcelona).

Bibliografia

Edicions:Madurell i Marimon (1951-1952), "Manuscritos trecentistas y ...", pp. 409-412, doc. 2
Hernando i Delgado (1995), Llibres i lectors a la Barcelona ..., vol. 1, pp. 327-331, doc. 208