Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ENG

Sciència.cat DB doc359 (04 / juny / 2020)

Girona - Arxiu Diocesà de Girona – Manuals de col·lacions beneficials, vol. D-161, ff. 93r-109r

Publicació de la fitxa: 2017-10-08
Darrera modificació: 2019-02-19
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Comptabilitat – Dret – Farmacologia – Girona – Hospital – Llibres – Medicina – Música – Religió – Traduccions – Hospitaler (rector)

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Girona - ADG
Signatura:Manuals de col·lacions beneficials, vol. D-161, ff. 93r-109r
Òlim:Manuale 1361 ad 1363, núm. 8

Data i lloc

Datació:expressa
Data:10 gener 1362
Lloc:Girona

Contingut

Regest

Regest:Inventari de béns de l'Hospital de la Seu de Girona (dit també Hospital Vell i, popularment, dels Capellans, per la dependència eclesiàstica de la casa), ordenat per Ramon Escuder, marmessor testamentari del difunt administrador (rector o hospitaler) Bernat Verdaguer. L'inventari es fa per diferenciar els béns privats de l'hospitaler (inventariats el 1353) dels de l'hospital i per comparar els béns que tenia l'hospital al prendre possessió el 1353 (moment en què s'inventariaren) i al morir, tal com era costum de fer.
Persones relacionades
1. Bernat Verdaguer (fl. 1335 – 1361) - posseïdor de llibres
2. Pere Miquel (fl. 1327 – 1351) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
16. Anònim, Tractat de medicina no identificat (referències genèriques)
Text:“Item, quendam librum papiri medicine qui dicitur fuisse Petri Michaelis [condam], hospitalerii, [incipit in primera linea primi folii: «Aquí comença el livre»]”.
Observacions:Tenen íncipits similars: el Llibre d'Almansor de Rasís (ms. BnF Esp. 212, mitjan s. XIV); el Tresor de pobres (ms. ABEV 191, s. XIV-1); la Cirurgia de Guillem de Salicet (inv. de 1437); i l'Antidotari d'Arnau de Vilanova (inv. de 1450). Pel perfil del posseïdor, els dos primers semblen els més plausibles.
25. Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat, Traductor: Berenguer Sarriera
Text:“Item, unum [alium] librum pergameni modici valoris magistri Arnaldus de Villanova super regimine sanitatis [qui incipit in prima linea primi folii: «Comença lo libre de conservació»]”.
32. Pere Hispà, Tresor de pobres, Traductor: Anònim
Text:“Item, alium librum papiri medicine vocatum Thesaurum pauperum”.

Observacions

Biblioteca de 34 llibres, en llatí i en català. Batlle 1934 completà les descripcions dels llibres entre [] amb un fragment d'un altre inventari inutilitzat que també les conté (ADG, Notularum, vol. G-64, ff. 47r-49r, 25/04/1362). La numeració dels llibres és nostra.
L'inventari inclou (1) la descripció dels béns personals del difunt hospitaler, que a l'assumir el càrrec ja havia fet inventariar (02/12/1353, notari Bernat Soler), amb les variacions esdevingudes (ff. 93r-96v, 10/01/1362, notari Francesc de Camps), (2) la descripció dels béns de la casa de l'hospital, que també havia fet inventariar a l'assumir el càrrec (02/12/1353, notari Bernat Soler), feta el 18/01/1362 (ff. 97r-107v, Francesc de Camps), i (3) la descripció dels béns de la casa de la sagristia de Sant Gregori, que detenia el dit Verdaguer (ff. 107v-109r, 11/02/1362, Francesc de Camps). Batlle (1934: 78-80) afegí a la seva edició (4) una valoració del conjunt de les rendes de l'hospital, amb al·lusió a com es compleixen les obligacions amb els pobres, els malalts i els infants, extreta d'una altra font (ADG, P-145, ff. 93r-94v, s. d.). Els llibres eren de Bernat Verdaguer (1-5) i de l'hospital (6-34). Els inventaris de 1353 a ADG, Notularum, vol. G-28, ff. 100v-103r (pàssim).
Vegeu inventari de 1342 a Girona - AHG - Fons d'institucions: Hospital de Santa Caterina – perg. 684 – Inventari; Notarial – 31 gener 1342.

Bibliografia

Edicions:Batlle i Prats (1934), "Inventari de béns de l'hospital ...", pp. 61-78 (llibres de B. V. a 64-65 i de l'hospital a 69-70 i 73-76)
Citacions:Castells - Puigdevall - Reixach (1989), L'Hospital de Santa Caterina, p. 15
Cifuentes i Comamala (1999), "Vernacularization as an ...", p. 139 (2n llibre)
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., p. 40 (2n llibre)
Cifuentes i Comamala (2010), "Estratègies de transició ...", p. 247 (3r llibre)
Carré (2017), Arnau de Vilanova, Regiment de ..., p. 69 (2n llibre)
ADG ('Bernat de Verdaguer', amb errors en la interpretació i en la data dels documents)