Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc366 (24 / juliol / 2021)

Perpinyà - Archives Départementales des Pyrénées Orientales - Archives notariales – ***/1014

Publicació de la fitxa: 2017-10-14
Darrera modificació: 2017-10-14
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Llibres – Medicina – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Perpinyà - Archives Départementales des Pyrénées Orientales - Archives notariales
Signatura:***/1014
Òlim:Gabriel Resplant

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1363
Lloc:Perpinyà

Contingut

Regest

Inventari de béns citat per P. Vidal, que no n'esmenta el posseïdor.
Persones relacionades
1. Anònim - posseïdor de llibres
2. Gabriel Resplant (s. XV-1) - notari

Text

Llibres
Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat, Traductor: Berenguer Sarriera
Text:"Regiment de maestre Arnau de Vilanova".
Observacions:Possiblement, en català. Vidal (1887-1888: 175) cita un altre exemplar d'aquesta obra, amb el títol en llatí, en un inventari de 1348 ("librum medicine compilati per magistrum Arnaldum de Villanova super regimine vite").

Bibliografia

Citacions:Vidal (1887-1888), "Les juifs des anciens comtés de ...", 16 (1888), 175 [trad. cat. a Calls, 2 (1987), 67]