Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc367 (03 / desembre / 2020)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1345, ff. 136v-137r

Publicació de la fitxa: 2017-10-14
Darrera modificació: 2018-08-05
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Manament – Reial

Matèria

Cartògraf – Geografia – Jueus – Nobles – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1345, ff. 136v-137r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:9 abril 1368
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Pere III reconeix deure al seu sotstresorer, Jaspert de Campllong, 207 reials d'or de Mallorca per diverses coses, entre les quals un mapamundi, que el rei li havia comprat i que havien estat lliurades al cambrer reial Simó d'Empúries, i mana al seu tresorer que ho pagui.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Jaspert de Campllong (s. XIV) - beneficiari
3. Cresques Abraham (1325 – 1387) - beneficiari

Text

Transcripció:"Nos Petrus et cetera. Fatemur debere vobis, fideli subthesaurario nostro Jasperto de Campolongo, ducentos septem regales auri maioricenses ratione trium vanovarum, unius cuyracie, unius mappamundi, duorum pannorum de serico et unius anuli de onicle et calçadoyna cum milite sancti Georgii in eo sculpto et figurato, que omnia a vobis emimus queque vos fideli camerario nostro Simoni de Impuriis de mandato nostro et pro nobis in nostra presencia tradidistis..."

Observacions

Riera, a Matas 1975, atribueix el mapamundi a Cresques Abraham, tenint en compte que pocs dies més tard de la data d'aquest document (15/04/1368) va ser distingit com a familiar reial. La moneda amb la qual es paguen aquests béns ha fet suposar que foren adquirits a Mallorca i s'ha donat per fet que ho foren per compte del rei. El document no indica on foren comprats i diu clarament que foren adquirits a Jaspert de Campllong.

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA
Citacions:Riera i Sans (1975), "Cresques Abraham, judío de ...", p. 18
Hillgarth (1991), Readers and Books in Majorca ..., p. 424, doc. 67