Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc37 (31 / juliol / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Arxiu històric – perg. 523

Publicació de la fitxa: 2013-06-27
Darrera modificació: 2013-12-15
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Compravenda – Àpoca
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Aritmètica – Barcelona

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Arxiu històric
Signatura:perg. 523

Data i lloc

Datació:expressa
Data:12 agost 1486
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Bartomeu Vidal, notari de Barcelona, ven una casa d'Esteve Bonet, mercader de Barcelona, com a curador dels seus béns. Inclou l'àpoca del preu (20-XII-1490), signada per Francesc Font, mercader de Barcelona, com a successor dels difunts Bartomeu Vidal i Galceran Altimir, escrivent i mestre d'aritmètica de Barcelona, en la curadoria dels béns d'Esteve Bonet.
Persones relacionades
1. Bartomeu Vidal (m. c. 1487) - atorgant
2. Esteve Bonet (m. c. 1486) - posseïdor de béns
3. Francesc Font (fl. 1490) - atorgant, curador
4. Galceran Altimir (fl. 1460 – 1490) - esmentat

Observacions

Cfr. BC, Arxiu històric, perg. 406 (àpoca del procurador dels administradors de l'Hospital de la Santa Creu, a favor del qual testà la muller de Bonet)

Bibliografia

Catàlegs:BC, Arxiu històric, perg. 523