Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc371 (07 / desembre / 2019)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó - Cancelleria reial, Registres – reg. 1739, f. 32v

Publicació de la fitxa: 2017-10-15
Darrera modificació: 2017-10-15
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Lletra – Reial

Matèria

Astrologia – Infant – Llibres – Rei – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1739, f. 32v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:27 juny 1373
Lloc:Montserrat

Contingut

Regest

Regest:L'infant Joan escriu al seu pare, el rei Pere III, que li retornarà tot seguit el llibre d'ʿAlī ibn Abī-l-Riǧāl (Alí Abenragel) que s'havia endut de la biblioteca reial i que el monarca li ha reclamat.
Persones relacionades
1. Joan I el Caçador (1350 – 1396) - posseïdor de llibres
2. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - posseïdor de llibres

Text

Transcripció:“Molt alt et cetera. Sàpia la vostra magnificència que he reebuda una letra vostra per la qual me manats que us trameta .I. libre vostre apellat Alí Abenraxel, lo qual jo me n'havia aportat. És ver, senyor, que jo me n'aporté lo dit libre per tal que d'aquell pogués fer traure o transladar alcunes coses, les quals hauré fetes transladar, e trameter-vos he lo dit libre per En Brun d'Estahués, secretari meu, lo qual partirà d'açí vuy o per lo matí demà, e se n'irà de camí a Barcelona. Man-me, senyor, la vostra senyoria ço que li plaurà. — Scrit en lo monestir de Montserrat, a .XXVII. de juny de l'any .M.CCC.LXXIII. — Primogenitus. — Senyor, lo vostre humil et cetera”.
Llibres
Ibn Abī-l-Riǧāl, Llibre de les nativitats, Traductor: Anònim

Observacions

En un altre document datat el 30/06/1373 (ed. Rubió 1908-1921, vol. 1, p. 247, doc. CCLIX), Pere III fa saber al seu fill que sempre que li calguin còpies de llibres les hi demani i les hi farà fer, ja que ell té una sèrie d'escrivans encarregats d'aquesta tasca.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, pp. 246-247, doc. CCLVIII
Reproduccions:No disponible a PARES (15/10/2017).