Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc371 (21 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1739, f. 32v

Publicació de la fitxa: 2017-10-15
Darrera modificació: 2020-05-30
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:parcial

Tipologia

Tipus de document:Lletra
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astrologia – Còpies – Infant – Llibres – Rei – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1739, f. 32v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:27 juny 1373
Lloc:Montserrat

Contingut

Regest

L'infant Joan certifica al seu pare, el rei Pere III el Cerimoniós, que li retornarà tot seguit el llibre de ʿAlī ibn Abī-l-Riǧāl (Alí Abenragel) que s'havia endut sense permís de la biblioteca reial per treure'n unes còpies i que el monarca li ha reclamat.
Persones relacionades
1. Joan I el Caçador (1350 – 1396) - posseïdor de llibres
2. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - posseïdor de llibres

Text

Transcripció:«Molt alt et cetera. Sàpia la vostra magnificència que he reebuda una letra vostra per la qual me manats que us trameta .I. libre vostre apellat Alí Abenraxel, lo qual jo me n'havia aportat. És ver, senyor, que jo me n'aporté lo dit libre per tal que d'aquell pogués fer traure o transladar alcunes coses, les quals hauré fetes transladar, e trameter-vos he lo dit libre per En Brun d'Estahués, secretari meu, lo qual partirà d'açí vuy o per lo matí demà, e se n'irà de camí a Barcelona. Man-me, senyor, la vostra senyoria ço que li plaurà. — Scrit en lo monestir de Montserrat, a .XXVII. de juny de l'any .M.CCC.LXXIII. — Primogenitus. — Senyor, lo vostre humil et cetera».
Llibres
Ibn Abī-l-Riǧāl, Llibre de les nativitats, Traductor: Anònim

Observacions

Tres dies després que l'infant Joan esmenés la seva conducta arran de l'enuig reial, Pere III va informar-lo que a partir de llavors volia que li demanés els llibres que volgués i que ell s'encarregaria de fer-li'n fer còpies (Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1238, f. 39r – Manament, Reial – 30 juny 1373).

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, pp. 246-247, doc. 258
Reproduccions:No disponible a PARES ACA (30/05/2020).