Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc372 (17 / octubre / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1811, f. 69r

Publicació de la fitxa: 2017-10-15
Darrera modificació: 2020-09-16
Bases de dades:Sciència.cat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Lletra
Per unitat productora:Reial

Matèria

Cosmètica – Dones – Ginecologia – Infant – Llibres – Reina

Llocs / territoris

Territoris:Aragó (regne)
Localitats:Saragossa [Zaragoza]

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1811, f. 69r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:15 març 1375
Lloc:Saragossa [Zaragoza]

Llengua

Català

Contingut

Regest

Mata d'Armanyac, duquessa de Girona, demana a la reina Elionor de Sicília que li trameti a Saragossa un seu llibre de medicina, útil per a la cura de l'embaràs (estava prenyada de l'infant Joan, que va morir al cap de poc de néixer).
Persones relacionades
1. Mata d'Armanyac (1347 – 1378) - posseïdor de llibres
2. Elionor de Sicília (1325 – 1375) - posseïdor de llibres

Text

Transcripció:«Molt alta e molt excel·lent senyora, mare e senyora mia molt cara. Jasie sàpia per dita de alscunes persones que sots ben sana, merçè de Déus, emperò, senyora, a gràcia special vos tindré de certificar-me'n per vostres letres e axí matex, senyora, com vós sots trobada en la anada de madona Sancta Maria de Muntserrat e en l'altre camí que fet havets, per què plàcia a vós, senyora, de certificar-me'n per vostres letres, car lo millor serà que haver puxe. E per ço, molt alta senyora, com sé que axí matex n'aurets pler, certifich la vostra senyoria que·l senyor duch, marit e senyor meu molt car, e jo som bé sans, Déus merçè. Nostro Senyor vos mantingue, senyora, per molts anys al seu sant servey. — Scrit en Saragoça, a .XV. dies de març l'any .M.CCC.LXXV. — Berengarius, prothonotarius. — Jo, senyora, me sent bé del prenyat, gràcies a Déus. E plàcia-us, senyora, que·m trametats lo vostre libre de mediçina, car dit m'an, senyora, que vós n'avets un bon libre. — Scrit ut supra. — Senyora, la vostra humil filla et cetera. — Dirigitur domine regine — Domina ducissa eam legit et mandavit Berengario Sarta. — Probata».
Llibres
Joan de Fulgines, Tròtula
Observacions:Possiblement aquesta obra.

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA
Citacions:Deibel (1928), "La reyna Elionor de Sicília", p. 385n ("f. 64")
Roca (1929), Johan I d'Aragó, pp. 78-79 ("ver libre")
Cabré i Pairet (2000), "From a master to a laywoman: a ...", p. 379 ("ver libre", "fol. 64")