Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc374 (22 / gener / 2020)

Palma - Arxiu Capitular de Mallorca - Protocols notarials – XIII-II-30, s. f.

Publicació de la fitxa: 2017-10-16
Darrera modificació: 2017-10-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Ciutadà – Llibres – Mallorca – Medicina – Religió – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Palma - ACM - Protocols notarials
Signatura:XIII-II-30, s. f.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:29 març 1375
Lloc:Palma

Contingut

Regest

Regest:Inventari dels béns de Bernat de Padrina, ciutadà de Mallorca.
Persones relacionades
1. Bernat de Padrina (m. 1375) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
2. Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat, Traductor: Berenguer Sarriera
Text:“Item, duos libros alter quorum est de regimine sanitatis”.
Observacions:Possiblement aquesta obra i en català.

Observacions

Biblioteca de 2 llibres, possiblement en català.
Altres llibres: Saltiri, en un segon inventari dels seus béns (íbid.) iniciat el 14/06/1375 (1).

Bibliografia

Edicions:Hillgarth (1991), Readers and Books in Majorca ..., p. 433, doc. 93 (biblioteca)