Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc379 (25 / gener / 2020)

Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 341, plec núm. 3

Publicació de la fitxa: 2017-10-22
Darrera modificació: 2017-10-23
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Agricultura – Barcelona – Calendari – Doctrina moral – Dret – Farmacologia – Gramàtica – Llibres – Música – Prevere – Profetisme – Religió – Retòrica

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular
Signatura:vol. 341, plec núm. 3
Òlim:Gabriel Canyelles, carpeta del vol. 1 de la bossa 1, Plec d'inventaris i encants dels anys 1394-1409.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:12 agost 1404
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Regest:Inventari dels béns de Bernat Valtà, prevere, beneficiat a la catedral de Barcelona.
Persones relacionades
1. Bernat Valtà (fl. 1385 – 1404) - posseïdor de llibres
2. Gabriel Canyelles (fl. 1394 - 1448) - notari

Text

Llibres
23. Anònim, Receptari de medicina (referències genèriques)
Text:“Ítem, altre libre de paper, de pocha valor, qui parle de receptes de medacines”.
Observacions:Deu correspondre a l'ítem 13.2 de l'encant.

Observacions

Biblioteca de 35 llibres, en llatí i en català (ff. 4r-5r i 11v-12r).
Altres llibres notables: llibre "de cant, appellat Proses de la Verge Maria" (7); Liber pronosticorum futuri saeculi (16); Còmpot (19); Proverbis gramaticals (24); un llibre que "comença «Al molt noble»" (28); Abeçeroles (32); missal mixt, autògraf (34).
Se'n conserva l'encant, a Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 341, plec núm. 3 – Encant; Notarial – 25 agost 1404, on apareixen més llibres no consignats a l'inventari.

Bibliografia

Edicions:Madurell i Marimon (1974), Manuscrits en català anteriors a ..., p. 31, doc. 21 (biblioteca, parcial)
Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., pp. 153-159, doc. 19 (biblioteca)
Citacions:Cifuentes i Comamala (2016), "El receptari mèdic baixmedieval ...", p. 135 (llibre 23)